Sørnett

Valg av skole

Mye folk møtte opp til åpen skole på Kristiansand Katedralskole Gimle. (Foto: Odd-Sølve I. Grannes)

Mye folk møtte opp til åpen skole på Kristiansand Katedralskole Gimle. (Foto: Odd-Sølve I. Grannes)

1. mars går søknadsfristen for å sette opp valg og prioriteringer av skole.

Publisert:

25. og 26. januar har de videregående skolene i Kristiansand, arrangert åpne skoler for elever fra ungdomsskolen og nysgjerrige foreldre. Elever og lærere ved de videregående skolene har gjort sitt ytterste for å overbevise ungdomsskoleelevene til å velge nettopp deres skole.

- Det er viktig å begynne og tenke på utdanningsvalg så tidlig som mulig, forteller rådgiver ved Holte ungdomsskole, Dag Grimstad.

Sender 9.klassinger
Hovedgrunnen for arrangementene er å gjøre det å velge videregående skole og studielinje, lettere for ungdomsskoleelevene.

- Det er veldig viktig for elevene med åpne skoler. Det er en god måte å få orientert seg på og få innsikt i hvordan det er på de videregående skolene, mener Dag Grimstad.

Ved Holte ungdomsskole er det obligatorisk for 9. klassingene, mens frivillig for 10. klassingene å gå på de åpne skolene.

- Vi gjør dette litt av praktiske grunner i form av til. I tillegg ønsker vi at elevene i 10. klasse skal få litt ansvar selv siden det fungerer sånn på de videregående skolene, sier Grimstad.

Positivt
Foreldre til ungdomsskoleelever er glad for at de får se hvordan opplegget er på de forskjellige ungdomsskolene i regionen.

- Det begynner jo å bli en stund siden jeg gikk på skole selv, så det er veldig fint at jeg får muligheten til å oppdatere meg på de videregående skolene, mener Lars Butveit, far til 9.klassingen Ingrid Butveit.

For enkelte handler ikke åpen skole om valg av studielinje, men kun om hvilken skole de ønsker å gå på.

- Jeg har bestemt meg for å gå på studiespesialisering uansett, så jeg ser bare etter hvilken skole som er best for meg, forteller Ingrid Butveit.

Men for andre har åpen skole hatt alt å si.

- Åpen skole har hatt meget stor effekt på mitt valg. Før de åpne skolene visste jeg hverken hvilken studieretning eller på hvilken skole jeg skulle gå.  Det var veldig bra å se hva som foregikk på de forskjellige linjene, forteller 10. klassingene Sondre Lucas Scheffer.