Sørnett

Fordeler 95 millioner kroner

Interreg IVA ØKS-logo

Interreg IVA ØKS-logo

Nå kan aktører i Vest-Agder søke om støtte til grenseoverskridende prosjekter.

Publisert:

[sniplet faktaboks]

Samarbeidsprosjektet Interreg IV A Øresund - Kattegat - Skagerrak som Vest-Agder deltar i, har fått cirka 95 millioner norske kroner fra EU som skal fordeles. Offentlig aktører i Vest-Agder og de andre medlemsregionene, kan frem til 19. mars søke om prosjektfinansiering fra Interreg IV A ØKS.

- Alle slags prosjekter som er grenseoverskridende kan søke, forteller Thomas Hansen, koordinator for prosjektet i Norge.

De mest typiske søkerne er oftest fylkeskommuner, men også for eksempel politi kan søke om midler.

De inntil 95 millionene som er stilt til rådighet, er allerede blitt fordelt på prosjektets tre satningsområder:
1. Fremme bærekraftig økonomisk vekst (ca. 75 millioner)
2. Binde sammen regionen (ca. 14,5 millioner)
3. Fremme hverdagsintegrasjon (5,5 millioner)

Informasjonkampanjer
Foreløpig har ikke Aust- og Vest-Agder vært altfor aktiv i søkerprosessene.

- Agderfylkene har ikke vært med like lenge i prosjektet som enkelte av fylkene på Sør-Østlandet.  De har lengre erfaring med Interreg, noen av de har vært med siden 1996. Det er også lettere for fylkene nær grensen til Sverige, nettopp på grunn av deres beliggenhet så nær Sverige, forklarer Thomas Hansen.

Hansen mener at mange flere enn de som har søkt tidligere og søker nå, kunne ha fått utnytte av prosjektet.

- Det ligger klare muligheter, som også aktørene selv ser når de første for informasjon om Interreg. Vi driver derfor mye med informasjonskampanjer, avslutter Hansen.