Sørnett

Kristiansand havn er best terrorsikret

Fungerende havndirektør, Thomas Granfeldt

Fungerende havndirektør, Thomas Granfeldt

Kristiansand havn følger regelverket for havndriften nøye og tar eget initiativ til sikringen av havnen.

Publisert:

- Kristiansand har en terrorsikret havn, sier fungerende havnedirektør i Kristiansand, Thomas Granfeldt.

Det er et klart mål å sikre mot spredningen av våpen og ting som kan brukes i terrorvirksomhet.

- Hvorvidt Kristiansand er et terrormål er vanskelig å si fordi det blir fraktet store mengder gods som er vanskelige å kontrollere. Havnen i byen er et ledd i prosessen for å gjøre det vanskelig å være terrorist. For Granfeldt er det viktig at reglene følges og at Kristiansand havn fremstår som profesjonelle for brukerene.

Hvis havnen ikke skulle klare å følge reglene, risikerer havnen å bli bøtelagt og politianmeldt. Et mål er at sikkerheten på havnen skal bli enda bedre i fremtiden og det jobbes på egen initiativ.

Det er derimot 600 havner i landet som ikke er godt nok sikret.

Hvordan er havnen sikret?

Havnen sikres blant annet ved hjelp av kamera, kontroller av porter og gjerder. Det skal også foretas overvåkning av havnen. Kostnadene sikkerheten av havnområdet er på 1,7 millioner kroner årlig og i år vil noe av budsjettet gå til oppgradering av utstyr.

I planene for Kristiansand havn er kontainerterminalen med.