Sørnett

Temadag om tobakk

Torsdag 10. februar arrangeres det temadag om tobakk der fokuset blir satt på utfordringer tilknyttet det tobakksforebyggende arbeidet.

Publisert:

Temadag om tobakk (Foto: Arkiv)
Temadag om tobakk (Foto: Arkiv)
Arrangementet er et sammarbeidsprosjekt mellom fylkesmennene i Aust - og Vest - Agder og Kreftforeningen.

Det blir satt fokus på utfordringer rundt det tobakksforebyggende arbeidet og målgruppen for dette arrangementet er røykesluttinstruktører, FRI-lærere, lærere, helsesøstre, leger, jordmødre, tannhelsetjenesten, frivillige organisasjoner, folkehelsekoordinatorer og utdanningsavdelignene i fylkeskommunen.

Sted: Rica Dyreparken Hotel
Tid : torsdag 10. februar 2011 kl. 10.00 - 15.30