Sørnett

- Vi kan ikke bare skylde på veiene

Over halvparten av dødsulykkene i trafikken i Vest-Agder skyldes rus, fart og ubrukte bilbelter, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, Ole Rath.

Publisert:

- Omtrent i halvparten av dødsulykkene som skjer er bilisten ruset, kjører for fort eller har et skjødesløst forhold til bruk av bilbelte. I Vest-Agder i 2010 er variablene desverre overrepresentert, sier Ole Rath, distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, til Sørnett.

De ti siste årene har tallet på omkomne i trafikken i Vest-Agder vært stabilt. I 2010 døde 12 i trafikken. De tre foregående årene var tallet 13.

Rath forteller at det er på europaveien de fleste ulykkene skjer.

På Trygg Trafikk sine hjemmesider vises oversikten over omkomne i trafikken i Norden. Sverige har siden 2007 redusert trafikkdrepte med over 40 prosent. Danmark og Finland har hatt en nedgang på omtrent 30 prosent. I Norge er tallene langt mindre. I samme tidsperiode var reduksjonen på under 10 prosent.

Rath er usikker på hva som er grunnen til at Norge gjør det så dårlig i forhold til sine naboland.

- Det er vanskelig å si konkret hva som er årsaken. Det kan være typografiske forklaringer og dårlig veistandard. Men vi kan ikke skylde på veiene. Hovedforklaringen på trafikkulykker er rus, fart og ubrukte bilbelter. Vi må tørre å se problemet. Reglene blir ikke fulgt, og det er dette som vi må rette fokuset mot, avslutter Rath.