Sørnett

Nå kan du få bot på 3000 kroner for å kjøre to på denne

Det nye regelverket vil innføre parkeringsbøter for feilparkerte elsparkesykler. Foto: Jonas Slørdal Røvik

Det nye regelverket vil innføre parkeringsbøter for feilparkerte elsparkesykler. Foto: Jonas Slørdal Røvik

Elsparkesykkelen har de siste årene blitt et ekstremt populært fremkomstmiddel i byer i Norge. Det har blitt kaos, og nå er det kommet nye, strengere regler.

Publisert:

Ryde-sparkesyklene har blitt veldig populære her i Kristiansand. Nå har det blitt nødvendig å innføre nye regler. Disse trer i kraft allerede tirsdag 18. mai.

De nye reglene:
- Man kan få parkeringsbot hvis man ikke parkerer skikkelig
- Det vil bli etablert nye skilt med soner for parkeringsforbud, samt fartsgrense i enkelte soner.
- Det er kun lov å være én person på elsparkesykkelen om gangen
- Man må holde en maksfart på 6 km/t når man passerer fotgjengere

Det vil ikke innføres noen promillegrense.

Dette kan forklares med at det ikke er et kjøretøy du må ha førerkort for å operere, i følge ansatt i Ryde, Eric Michael Hofgaard.

I følge vegvesenets nettsider er det ikke lov å kjøre elsparkesykkel i overstadig beruset tilstand, men det er vanskelig å sette en promillegrense for når man har kontroll på kjøretøyet og ikke.

Ulykker har ført til det nye regelverket
Innføring av strengere regler skyldes forskjellige faktorer.

- Hovedgrunnen er at kommunene ikke har noen gjeldende lovverk til å kontrollere sparkesykkelbruken på, sier Hofgaard.

Ulykker hvor forbrukere har krasjet med fotgjengere er også en faktor som spiller inn, nevner Hofgaard.

Det skal ikke lenger være lov til å være mer enn én person om gangen på kjøretøyet. Noe som allerede har vært anbefalt. Dersom man bryter denne regelen, risikerer man en bot på 3000 kroner.

- Kontroller om to personer på en sparkesykkel vil også bli en realitet fremover. De fleste aktørene anbefaler allerede maks én person, sier Hofgaard.

Innføring av parkeringsområder
For å redusere mengden elsparkesykler som ligger slengt rundt omkring, vil det bli innført spesielle parkeringsområder.

- Per dags dato har ikke kommunene noe de kan gjøre med feilparkerte sparkesykler, men når reglene blir gjeldende vil nok spesielle parkeringssoner bli en vurderingssak for aktørene, sier Hofgaard til slutt.