Sørnett

Natteravnene skryter av russen

-Russen setter pris på vår tilstedeværelse

Foto: Eline Amdal

Foto: Eline Amdal

Natteravnene i Kristiansand har vært med under russefeiringen, de forteller hvordan det har gått.

Publisert:

Det har vært russefeiring i Kristiansand hver dag i mai, russen synes og høres godt blant befolkingen. Men noen som også har vært med på festen, bare ikke så tydelig som i rød og blå dress er natteravnene i Kristiansand. De har fulgt feiringen og er med når det avsluttes natt til 17. mai.

Slik synes de det gått hittil.

Vi har snakket med Natteravnkordinator Irene Kaspersen om hvordan de syns russefeiringen har gått for seg.

Hvordan har det vært å gå natteravn her i Kristiansand under russetiden?

- Det er alltid ekstra artig å være natteravn i russetiden. Vi gleder oss til det hvert år, og syns det er flott å være tilstede for russen slik at de kan feste relativt trygt. Vi holder oss litt diskret i bakkant, og når det røyner på og det er behov for en liten time-out og en voksn arm og lene seg på, så er vi der. Vi er så heldige at russen setter pris på vår tilstedeværelse, og det er nyttig utpå natta når mange blir dårlige.

Natteravnkoordinator Irene Kaspersen.
 Foto: Kristin Wallem Timenes

Natteravnkoordinator Irene Kaspersen. Foto: Kristin Wallem Timenes

Organisasjonen av-og-til har gjennomgått en undersøkelse som viser at 1 av3 forventet drikkepress i russetiden.

Fikk dere et inntrykk at årets russ tok grep for å hindre dette på noen måte?

- Nei, vi har ikke inntrykk av ar det har vært tatt grep for å hindre drikkepress. Kan hende de har hatt fokus på det tidligere i løpet, men vi treffer dem når de er midt i festen, og da er det fri flyt av alkohol i store mengder.

Har dere noen andre tanker om hvordan det har gått for seg under årets russetid hittil?
Positive eller negative?

- Russen har forpliktet seg til å rydde området de har russetreff på innen klokka 12. dagen etter. Dette er positivt da de må ta ansvar for eget rot rett og slett.
I Kristiansand har vi i flere år hatt god og tett dialog mellom kommunen, politiet, russen og natteravnkordinator-det funker veldig fint og vi kan raskt finne ut av ting sammen.

- Jeg opplever at årets russekull, ved russepresidentene, har vist stor grad av ansvar, og de har så langt det har vært mulig prøvd å få russegruppene til å være samkjørte.

Sørnett har også vært i kontakt med russepresident ved Kvadraturen videregående skole Isabelle Kvannes Bjerke, hun hadde ikke mulighet til å gi kommentar.

Men vi møter på to russ, Emilie og Sofie utenfor Tangen videregående skole i Kristiansand. Og spør de hvordan de har opplevd å ha natteravnene med på deres russefeiring

Hvordan har dere opplevd det å ha natteravnene med på deres russefeiring?

- Det har vært veldig greit å ha de der, de har vært hjelpsomme om man trenger det. Sier Emilie til Sørnett.

- Det har også vært betryggende å vite at de er der om det skulle være noe. Men vi har vært flinke å passe på hverandre. Skyter Sofie inn.

Både russen og Natteravnene sier seg altså fornøyd etter årets russefeiring.