Sørnett

Økt mediebruk og kroppskomplekser

Kristian Meinich-Bakke :privat foto

Kristian Meinich-Bakke :privat foto

Den siste tiden har det vært en markant økning av unge som trener på treningssenter, samtidig som stadig flere unge er daglig aktive på sosiale medier. - Dette kan lede til kroppskomplekser, mener Kristian Meinich-Bache.

Publisert:

Denne såkalte drømmekroppen som blir fremstilt på Tik Tok kan i tilfeller lede til en misnøye med ens egent utseende. Et økt press kombinert med misnøyen med eget utseende kan lede til Spiseforstyrrelser, steroidebruk og muskeldysformi.

-Jeg tenker at trening i seg selv er positivt. Samtidig er det viktig å være klar over at den økende andelen unge gutter som melder seg inn i treningssenter får riktig oppfølging, mener Kristian Meinich-Bache, som har skrevet masteroppgave «Muscle Dysmorphia among men with a Norwegian gym membership - An investigation of prevalence and potential corelates».

Sårbar fase

Han føyer til at tenårene er en sårbar fase når det kommer til ytre påvirkninger som sosiale medier og at det derfor er viktig at det blir en bevisstgjøring rundt temaet.

Meinich-Bache peker på at sosiale medier har i gjentatte studier hatt en sammenheng med kroppsbildeforstyrrelser.

Algoritmene har en forsterkende faktor i nettopp dette, siden de pusher innhold du allerede har vist interesse for før, så de sosiale mediene forer feeden din med bilder av kropper som kan ses på som «drømmekropper» og på mange måter bildet på maskulinitet. Dette kan være en stor faktor i det økende kroppspresset de unge opplever.

-Ikke la trening og kosthold styre for mye

Flere studier har også pekt på en sammenheng mellom kroppsmisnøye og steroidebruk, påpeker Meinich-Bache.

-Ja det kan være en konsekvens av at man aldri etter hvert blir fornøyd med egen kropp og blir besatt over å skaffe seg en bestemt kroppstype.

Meinich-Bache peker på at en bør være oppmerksom på utviklingen som en ser nå i dag, der deltakelsen i organisert idrett synker og individuell trening på treningssenter øker. Når dette blir kombinert med timevis på sosiale medier kan det bli skadelig for tenåringer i en sårbar fase.

-Det viktigste er å ikke la trening og kosthold styre altfor mye av livet ditt. Tren forbi det gir deg overskudd og glede, ikke fordi du føler du gjør det av en ytre faktor, mener Meinich-Bache avslutningsvis, er et bra tips for å holde den fine balansegangen.

[faktaboks]

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand