Sørnett

Innfører gjennomføringsklasser

Vedtatt: Utvalget med Olav Haavorstad (KrF) i midten vedtar gjennomføringsskolene. Foto: Anders Modum Bilet

Vedtatt: Utvalget med Olav Haavorstad (KrF) i midten vedtar gjennomføringsskolene. Foto: Anders Modum Bilet

Hovedutvalget for kultur og utdanning er ubetinget positive til forslaget om ekstra oppfølging til elever som stryker i enkeltfag. - Kommer til å lønne seg, sier lederen i utvalget.

Publisert:

Det er Utdanningsforbundet som ønsker permanente kurs for å hjelpe elever til å komme seg gjennom studieløpet og bestå eksamen. I dag er det over 500 elever som fullfører løpet i videregående uten å bestå alle eksamner. Dette går blant annet utover lærlingsplassene til disse elevene.

Har troen på tiltaket

Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder er opptatt av saken.

- Vi har tidligere sett at sommerskoler med intensiv undervisning har hjulpet elever som har slitt. Så dette forslaget er noe vi ønsker, sier lederen for utvalget, Olav Haavorstad fra KrF.

Han utdyper hvordan forslaget er tenkt gjennomført. Det er ikke bare elever som sliter med enkeltfag som får hjelp.

- Istedenfor at elever kun får tatt enkeltfag som ekstratimer, vil vi nå tilby at elevene får kurs i alle fagene de streber i, forteller Haavorstad til Sørnett.

Under møtet er det bred enighet i salen. Samtlige er positve, og Benjamin Grønvold fra Høyre legger til en kommentar.

- Det er viktig at vi gir folk kunnskapen til å kunne gjennomføre eksamen, sier han til bekreftende nikk fra de andre politikerne.

Janne Nystøl Spilde fra KrF er også tydelig fornøyd.

- Dette kan lette mulighetene for å få streberne ut som lærlinger, slår hun fast.

Får ny sjanse

Det er viktig for Olav Haavorstad å få frem at en ikke må gi opp lærlingsplass bare fordi en stryker i et fag.

- Vi ønsker å tilrettelegge for dette. Dette blir arrangert som et ekstra tilbud som ikke vil gå utover elevens praksismuligheter, sier han.

[img74158_2RS]

Han utdyper hva utvalget mener med dette.

- Vi vil forlenge tidsrammen for lærlingsplass for elever som ikke består en eksamen. Mens andre går ut i lærling, ønsker vi at streberne får ekstra tid og ekstra tilbud om intensivkurs, opplyser Haavorstad Sørnett.

Gjennomføring og gjennomsnitt sammensatt

Vest-Agder ligger godt an med tanke på gjennomsnittskarakterene på landsbasis. Ordstyrer Haaverstad er fornøyd med dette, men tror innføringen av gjennomføringsklassene kan gi utfordringer for gjennomsnittskarakteren.

- Jo flere vi klarer å få igjennom skolen, jo mer vil vi slite med gjennomsnittskarakteren i fylket, sier han mens han sikter til elevene med svake karakterer.

Høyre, ved Benjamin Grønvold, er ikke like sikre på at gjennomføringsklassene vil gå utover gjennomsnittet. De er utelukkende positive til forslaget.

- Dette er viktig både for gjennomføring og gjennomsnitt, slår høyrepolitikeren fast.