Sørnett

Innskriving for elever på internett

For første gang må de som skal begynne på skolen skrives inn via MinID.

Publisert:

Ole Wongraven ved skolekontoret i Kristiansand kommune forteller at det har vært en to år lang prosess for å få gjennom denne måten å skrive inn sine barn på.
- Det at vi nå er gått over til internett gjør det blant annet lettere for de ulike skolene å stille med korrekt kontaktinformasjon om barnets foresatte.

Pågangen har vært jevn i de dagene muligheten til å skrive inn barnet har pågått, forteller Wongraven.
- Frem til nå har cirka. halvparten av alle foresatte skrevet har allerede skrevet inn barna sine på skolen de skal gå på. Fra og med slutten av neste uke, kommer den enkelte skole til å følge opp de foresatte.

Stort sett har denne løsningen fungert greit, men noen synes det er vanskelig å få gjennomført det, sier han.
- Hvis man får problemer med å skrive inn sine barn ligger det hjelp på Kristiansand Kommunes hjemmesider, sier Wongraven

Nøkkelord