Sørnett

Innvilget tilskudd på 400 000 kr

Pengene går til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Publisert:

Helsedirektoratet har innvilget søknad på tilskudd om 400 000 kr til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Kristiansand kommune. De legger vekt på at pengene hovedsakelig skal brukes til å styrke bemanningen, helhetlig styring av kommunens forebyggende arbeid og styrke det tverrfaglige arbeidet.