Sørnett

– Jeg føler meg veldig heldig

Narve Torfinn Somdal fra Vågsbygd fikk påvist prostatakreft for ti år siden. Han føler seg heldig som har blitt helt kreftfri. Foto: Privat

Narve Torfinn Somdal fra Vågsbygd fikk påvist prostatakreft for ti år siden. Han føler seg heldig som har blitt helt kreftfri. Foto: Privat

Da Narve Torfinn Somdal (80) fra Vågsbygd fikk påvist prostatakreft med alvorlig spredning ga legene han maks ett år igjen å leve. I dag har han vært kreftfri i ti år.

Publisert:

– Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde prostatakreft ramlet hele verden sammen. Nå har jeg vært så heldig å være frisk i ti år, og jeg ønsker å vie resten av livet mitt til kreftsaken, forteller lederen for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vest-Agder.

November måned assosieres for mange med ”movember” og fokus på menns helse. Kreftforeningen har i disse dager en nasjonal kunnskapskampanje om prostatakreft rettet mot menn. Prostatakreft er nemlig den mest utbredte krefttypen i Norge, og er den som rammer flest menn. Statistikk viser at en av sju menn vil utvikle prostatakreft før fylte 75 år.

Fikk livet snudd på hodet
22. desember 2006 var dagen hvor Narve Somdals liv skulle bli snudd på hodet. Dette var dagen hvor han ble innkalt til biopsi, og prøven viste at han hadde kreft. I januar kom han inn til operasjon og fikk vite at han hadde aggressiv kreft. På bare en måned endret det seg fra å være snakk om ikke aggressiv kreft til aggressiv kreft. Undersøkelsene viste spredning.

– Jeg hadde aldri vært syk i hele mitt liv, og fikk nå beskjed om at jeg mest sannsynlig ikke kom til å overleve. De ga meg maks ett år igjen å leve. Det var en meget tøff beskjed å få, utdyper han.

Det skulle derimot vise seg at Narve Torfinn Somdal var en av de heldige. Tre måneder senere var nemlig all kreften borte, og han har nå vært kreftfri i ti år. Somdal har vært med i styret i PROFO Vest-Agder i snart ti år, og gjennom årene har han deltatt i en rekke samlinger med Norges beste spesialister innen kreft, samt vært med på å lage ”Pakkeforløp” for Sørlandet Sykehus. Med "Pakkeforløp" menes et handlingsprogram  med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. Hensikten er å sikre et effektiv forløp uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister.

– Da jeg mottok den tunge beskjeden om at jeg hadde kreft, fant jeg det riktig å bruke mye av tiden min til kreftsaken, forteller han.

– Påvirker hele familien
PROFO Vest-Agder er en av 14 foreninger under Kreftforeningen i Agder. Somdal forteller at det er mange som henvender seg til foreningen for å ha noen å snakke med.

- Kreft er rett og slett en forferdelig sykdom, og er noe som rammer og påvirker hele familien. Å snakke med noen som er i en lignende situasjon og som vet hvordan man har det, kan være til stor hjelp.

Somdal mener følelsen av å tilhøre et sted er svært viktig, men at også oppfølging fra resten av familien er av stor betydning for den kreftsyke.

[faktaboks]

- Ettersom sykdommen også påvirker nærmeste familie er det av stor betydning at familien til den kreftsyke blir med som støtte under undersøkelser og samtaler med helsepersonell, forteller han.

Sterkt engasjert
Somdal er i dag sterkt engasjert som leder for PROFO Vest-Agder, og mener at det er helt avgjørende at kreftsyke får rett behandling til rett tid. Han mener det også er viktig å være klar over farene for arvelig prostatakreft.

- Dersom far i familien har hatt prostatakreft er det viktig at eventuelle sønner i familien følger opp dette med jevnlige kontroller. Dette har jeg vært veldig opptatt av ovenfor sønnen min. Jeg er en av de heldige som har blitt helt kreftfri, men det er dessverre mange i samme situasjon som jeg var i, avslutter Somdal.

 

 

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand