Sørnett

- Jeg følte døden var kommet for å hente meg

Rettsaken er ferdig for dagen, tiltalte vil få dommen neste torsdag. Foto: Lina Trondskog

Rettsaken er ferdig for dagen, tiltalte vil få dommen neste torsdag. Foto: Lina Trondskog

Dette fortalte den fornærmede tsjetsjeneren (29) i politiavhør etter en opphetet krangel med en medbeboer på Birkelid asylmottak.

Publisert:

Mexicaneren (25) måtte møte i retten tiltalt på tre punkter, alle sakene springer ut fra samme anledning.

Det var onsdag 25. august 2010 at det hadde brutt ut krangel mellom 25 åringen og 29 åringen. I følge tiltalte var grunnen til krangelen at tsjetsjeneren maste på ham om å få låne en film, når han ba fornærmede vente hadde han kastet en yoghurt i  tiltaltes ansikt. Tsjetsjeneren på sin side mente tiltalte hadde stjålet en flaske cola fra en annen asylsøker og blitt aggressiv når han ble konfrontert med det. Tiltalte forteller at krangelen endte med høylytt krangling før de gikk hvert til sitt. To timer senere kom politiet. Da det var den fornærmede 29 åringens tur til å innta vitneboksen, nektet han å forklare seg. Som grunn oppga han at hukommelsen hans var veldig dårlig, og at han var redd for å si noe galt. Etter nøye overveielse bestemte retten seg for å lese opp forklaringen han ga til politiet i avhør, da den fornærmede mente at alt som sto der medførte riktighet. I følge forklaringen hadde tiltalte kommet løpende etter han med en kniv, da plukket han opp en treplanke han kunne beskytte seg med. I følge et annet vitne hadde de to da stått å fektet mot hverandre med våpnene, men med god avstand fra hverandre. Fornærmede ropte at han skulle gå vekk, og tiltalte løp inn på rommet sitt. Tiltalte benekter at det skal ha vært en kniv med i bildet og erkjenner ikke straffeskyld for å ha løpt etter en annen med kniv. En handling som ifølge aktor er med på å fremkalle alvorlig frykt som kan føre til en strafferamme på minst 6 måneder.

Spyttet på politimann

Når fornærmede i politiavhøret ble spurt om hva han tenkte når tiltalte kom etter han med kniv svarte han;

-       Jeg følte at døden var kommet for å hente meg.

En kniv som skal ligne det våpenet tiltalte angivelig truet tsjetsjeneren med ble funnet på tiltaltes rom under ransakelsen. Kniven ligner beskrivelsen til begge vitnene og fornærmede skal også ha gjenkjent den. Tiltalte på sin side påstår at kniven benyttes til matlagning.

Da mexicaneren etter hendelsen ble satt i varetektsfengsel i Kristiansand hadde han spyttet en politibetjent i ansiktet etter en diskusjon om hvorfor han var fengslet. Han erkjenner ikke straffeskyld på dette punktet.

Tiltalte er også tiltalt på brudd på legemiddelloven etter å ha vært påvirket av hasj under hendelsen. Det ble tatt blodprøver og det ble funnet spor av THC, virkestoffet i hasj. Tiltalte erkjenner straffeskyld.

- Hvem truet hvem?

Aktor Cecilie Pedersen Hille understreker i sin sluttprosedyre at en kniv kan gjøre stor skade, og at det ikke er noen tvil om at dette er en trusselhandling.

- Det er sjeldent jeg sier det, men i dette tilfellet er det helt åpenbart at tiltalte lyver, sier aktor.

Aktor legger ned påstand om 18 dagers ubetinget fengsel, inndragelse av våpen og at tiltalte dømmes til å betale saksomkostninger.

Den tiltalte mexicanerens forsvarer, Sveinung Søndervik Johnsen setter spørsmål ved siktelsen under sin sluttprosedyre.

- Begge truer hverandre, men forskjellen er hva de truer med. Enda en kniv er et farligere våpen enn en treplanke, går begge som våpen ifølge straffeloven. Hvordan kan man straffeforfølge den ene og la den andre gå? Spør han.

Dommen vil bli avsagt 10. Februar.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand