Sørnett

Kapasiteten på akuttmottaket er sprengt

Slik ser de aller flest undersøkelsesrommene på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus ut. Foto: Susanne Lykke

Slik ser de aller flest undersøkelsesrommene på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus ut. Foto: Susanne Lykke

Sørlandet sykehus har lenge hatt stort behov for ett nytt akuttbygg. I 2019 hadde akuttmottaket over dobbelt så mange pasienter som kapasiteten tilsier er forsvarlig.

Publisert:

Akuttmottaket som ble bygget i 1990, har i utgangspunktet kapasitet til å ta imot kun 14.000 pasienter i året. I 2019 hadde de 30.600 pasienter. Samtidig viser det seg at antallet øker med rundt 1000 til 1400 pasienter i året.

Onsdag 22. januar var Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 oppe til høring i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. Saken om et nytt akuttmottak på Sørlandets sykehus ble tatt opp. Planleggingen av det nye sykehuset får ikke begynne før det nye psykiatribygget står klart i 2022. Dette skaper frykt for at mottaket ikke vil stå klart før om ti år.

-Ventetiden for et nytt akuttmottak er for lang, mener Chris Peter Grasaas-Albrecht som er enhetsleder ved akuttmottaket.

Behovet er fordoblet siden 1990, opplyser enhetsleder Chris Peter Grasaas-Albrecht ved akuttmottaket på Sørladet sykehus. Foto: Susanne LykkeHan sier til Sørnett at antallet pasienter øker og at det er ingenting som tilsier at økningen kommer til å bremse ned.

Det er særlig antallet kritisk syke teamkrevende pasienter som øker. Aktivitetstoppene i antall pasienter som trenger plass på akuttmottaket forekommer oftere, og enhetslederen forteller at det nå skjer ukentlig.

-Kapasiteten er sprengt

Videre forklarer Grasaas-Albrecht at de kun har 26 undersøkelsesrom, men at de på en kveld kan få inn så mange som 100 pasienter. Kun to av disse er avlukkede rom. Resten av plassene er avskilt fra hverandre med gardinforheng. Antallet undersøkelsesplasser er langt i fra nok dersom det skulle oppstå et terrorangrep eller utbrudd av en smittsom sykdom.

I 2017 ble sykehusets pasientsikkerhetsrisiko vurdert til svært høy. Derfor ble det gjort flere umiddelbare tiltak for å forbedre akuttmottaket. Blant annet ble det gjort en midlertidig utbygging i form av en brakke på 200 kvadrat for rundt to år siden. Denne utbygningen gjør at pasienter og pårørende ikke lenger trenger å sitte oppå hverandre, og at pasienter som er på vei til operasjon eller intensivavdelingen unngår å bli eksponert.

Sykehuset gjør også andre tiltak for å sikre pasientenes sikkerhet. Dedikerte og flinke folk er avgjørende for god sikkerhet for pasientene, og sykehuset arbeider med å øke bemanningen i akuttavdelingen. I 2018 ansatte de to nye sykepleiere, og de har bedt om å få lov til å ansette flere i 2020. Dette er foreløpig ikke innvilget.

Sørlandet sykehus har regelmessige teamtreninger, og akuttmottaket er landsledende på simuleringsøvelser.

Men det er dessverre vanskelig å gjennomføre større og flere forbedringer uten et nytt bygg. De allerede utførte tiltakene gjør at akuttmottaket nå vurderes som forsvarlig, men at det til tider er i grenseland. Hvis det samme økningen i antall pasienter fortsetter, vil sykehuset igjen være uforsvarlig innen få år.

Observasjonsposten på sykehuset måtte vike for flere plasser på akuttmottaket.  - Dette var nødvendig for å kunne motta flere pasienter på akutten, forteller enhetsleder Chris Peter.

[img202805_2LF]

Men det er ikke bare akuttmottaket som må forbedres. Kvinneklikken, samt barne- og ungdomsavdelingen er plassert i et gammelt og utdatert bygg. Pasientrommene er for små, og det er alt for få familierom knyttet til fødeenheten og nyfødtintensiven. Avdelingene har heller ikke nødstrøm, noe som er nødvendig på et sykehus.

- Sykehuset må få nytt bygg for kvinneklinikk, barne- og ungdomsavdeling og akuttmottak i løpet av få år

Helse Sør-Øst står som ansvarlige for bygging av nytt akuttmottak. De har kommentert at akuttbygget er prioritert i den økonomiske langtidsplanen, men er dessverre ikke tidfestet.

- Prosjektinnramming er den første planleggingsfasen i et byggeprosjekt. Den kommer før konseptfase, som består i å velge blant alternative muligheter for å realisere byggeplanene, sier kommunikasjonsrådgiver og medievakt, Knut Albert Solem hos Helse Sør-Øst.