Sørnett

Kasteball i systemet

Man kastes rundt mellom de ulike etatene, og resultatet blir frustrasjon og treg informasjon.

Publisert:

Flyulykken som inntraff på Kjevik lufthavn i 10.3o tiden, der et rutefly mellom Kristiansand og Oslo skled av rullebanen og havnet i vannet, har skapt en telefonstorm hos politiet og andre redningsetater. Det har også vært stor pågang til de opprettede akuttmottak og Avinor.

I en krisesituasjon som dette, er det ikke vanskelig å se at det bryter fort litt sammen når det gjelder den informasjonen som skal ut via pressen.Pressen og politiet er jo avhengige av hverandre for å få korrekt informasjon ut til folket og de pårørende, og da er det litt kritikkverdig at det skal være såpass kronglete å komme igjennom. .

Sørnytt har siden ulykken inntraff vært på telefon med de ulike etatene, og opplever at man fort blir en kasteball i systemet. Uansett hvor man ringer, blir man henvist til politiet eller pressetelefonen for flyulykken, og de er veldig sparsomme med opplysninger. Ofte kan det virke som om kommunikasjonen mellom de ulike etatene, er noe difus, da det ofte kom svært ulik informasjon fra de samme etatene.

Man føler seg rett og slett litt maktesløs i forhold til den informasjonen en prøver å få tak i, og dette er noe som burde bli bedre i fremtiden.