Sørnett

Kjemper for tobakksfrie arbeidsdager

Foto: Flickr

Foto: Flickr

Birkenes kommune håper å innføre et røyke- og snuseforbud blant sine ansatte fra 1. juli 2014. Hovedarbeidsmiljøutvalget i Kristiansand kommune skal nå diskutere saken.

Publisert:

Hovedarbeidsmiljøutvalget i Kristiansand kommune skal onsdag møtes blant annet for å behandle forhold rundt røyking i arbeidstiden. Dette er en av konsekvensene ved endringen i røykeloven, som nå også omhandler offentlige inngangspartier.

- Jeg ønsker å vente til etter møtet før jeg uttaler meg, men jeg kan si at jeg er opptatt av et godt arbeidsmiljø for alle, og er således spent på hva vi kommer frem til, sier hovedverneombud i Kristiansand kommune Bjarne Lauvås.

Støtter Birkenes kommune
Kreftforeningen hyller Birkenes kommune, og håper Kristiansand følger etter.

- Vi synes Birkenes kommune er modige, og det er flott at de går inn for det. Det er veldig bra at de går foran og er en foregangskommune, sier Geir Wehus i Kreftforeningen.

- Hvordan synes dere i kreftforeningen at Kristiansand bør takle snus- og røykproblematikken?

-Kristiansand har flere muligheter. Retningslinjer og forbud er én mulighet, men info så vel som støtte og hjelp er like viktig. Vi er spesielt opptatt av tobakksfrie arbeidstider for de som er i kontakt med barn, brukere og publikum. Det er viktig at Kristiansand, som den største kommunen i landsdelen, viser samfunnsansvar og leder vei.

Resultatene viser seg i Marnardal
Marnardal kommune vedtok i 2012 en målsetting om å være røykfrie innen 31.12.13. Rådmann Hans S. Stusvik forteller at kommunen ikke har innført noen sanksjoner mot dem som fortsatt ønsker å røyke.

- Vi ønsker at de ansatte  selv skal se fornuften i å slutte. Vi ønsker ikke angivere. Vi satt opp et avvenningskurs, som jeg selv deltok på, og av de 13 som deltok er 10-11 av dem røykfrie i dag, sier Hans S. Stusvik.