Sørnett

KKG -elever positive til allmenn verneplikt

Fra sommeren 2016 blir jenter født i 1997 eller senere vernepliktige. Det synes ungdommene på Kristiansand Katedralskole Gimle er bra.

Publisert:

- Det er bra med verneplikt for både jenter og gutter, synes ungdommene på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG). De mener jentene kan være like flinke som guttene.

Tidligere denne uken vedtok Stortinget allmenn verneplikt i Norge. I juni 2013 ble det vedtatt at verneplikt for kvinner skulle være obligatorisk. Forsvarsdepartementet kom med forslag til ulike løsninger på endringer i vernepliktsloven og heimevernsloven.

Fra 2015 vil alle jenter som er født i 1997 eller senere bli vernepliktige. De første jentene skal møte til tjeneste sommeren 2016.

 

Under kan dere se hva jenter og gutter på KKG mener om saken:

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand