Sørnett

KKG -elever positive til allmenn verneplikt

Fra sommeren 2016 blir jenter født i 1997 eller senere vernepliktige. Det synes ungdommene på Kristiansand Katedralskole Gimle er bra.

Publisert:

- Det er bra med verneplikt for både jenter og gutter, synes ungdommene på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG). De mener jentene kan være like flinke som guttene.

Tidligere denne uken vedtok Stortinget allmenn verneplikt i Norge. I juni 2013 ble det vedtatt at verneplikt for kvinner skulle være obligatorisk. Forsvarsdepartementet kom med forslag til ulike løsninger på endringer i vernepliktsloven og heimevernsloven.

Fra 2015 vil alle jenter som er født i 1997 eller senere bli vernepliktige. De første jentene skal møte til tjeneste sommeren 2016.

 

Under kan dere se hva jenter og gutter på KKG mener om saken: