Sørnett

- Knallhard konkurranse om tjeneste

SESJONSSJEF: Major Trond Arild Bølla vet nøyaktig hva Forsvaret er ute etter i dagens ungdom. FOTO: Sondre Lindhagen Nilssen

SESJONSSJEF: Major Trond Arild Bølla vet nøyaktig hva Forsvaret er ute etter i dagens ungdom. FOTO: Sondre Lindhagen Nilssen

Kun halvparten av militærmotiverte ungdommer får gjennomføre førstegangstjeneste.

Publisert:

Det var en kald og sigen mandag morgen hos sesjonssenteret ved militærleiren på Kjevik. Kanskje var det en smakebit på hva som er i vente for mange av ungdommene som møtte opp til sesjon.

Sesjonsoffiser og kaptein Roy Larsen forteller om grundig seleksjon etter at allmenn verneplikt ble innført i 2015.

- De fysiske kravene er blitt strengere både for jenter og gutter. Verneplikten er nå likestilt, uavhengig av kjønn. Vi trenger folk til alle typer tjenester, og vi legger vekt på at det finnes et stort mangfold av stillinger i førstegangstjenesten. Ikke alle er ute i skog og mark hver dag, forteller Larsen.

- På landsbasis tar vi inn kun 8000 til førstegangstjeneste, og det er minst like mange motiverte som dessverre ikke kommer med. Konkurransen er knallhard, sier Larsen.

[img175018_2RM]

Ønsker faglærte
Hvert år får om lag 65.000 ungdommer tilsendt egenerklæring, et skjema som fylles ut på nett. Allerede her starter den strenge seleksjonen, en kommer nemlig ikke videre om en «scorer» lavt. Rundt 18.000 blir sendt videre til sesjon, som består av fysiske og teoretiske tester, legesjekk og samtaler med sesjonsoffiserer.

Sjef for rekrutterings- og sesjonssenteret på Kjevik, major Trond Arild Bølla, forteller at det er en stor fordel om man enten har fagbrev fra før eller ønsker å kombinere læretid med førstegangstjeneste.

- Vi ønsker veldig gjerne at de med teknisk fagkompetanse søker seg inn i Forsvaret. Eksempelvis kan vi omskolere de som liker å skru på biler til å skru på stridsvogner. Gjør de en god jobb i førstegangstjenesten, vil det være muligheter for videre utdanning og karriere i Forsvaret, sier Bølla.

Bølla forteller videre at Forsvaret er Norges største lærlingsbedrift, med ca. 600 lærlingplasser innen 30 ulike fag.

Håper på videre drift
Virksomheten på Kjevik leir består hovedsakelig av etter- og videreutdanning av teknikere, samt utdanning av rekrutter og spesialister, til Luftforsvaret. All militær aktivitet på Sørlandet er for øvrig knyttet opp mot Kjevik. Stortinget har imidlertid vedtatt at Kjevik skal legges ned innen 2024. Kaptein Larsen og major Bølla ser likevel positivt på leirens framtid.

- Aktiviteten her nede øker stadig. Vi ønsker selvfølgelig at leiren skal fortsette, til tross for Stortingets vedtak. I så fall er vi nødt til å finne nye lokaler for sesjon og seleksjon, så det håper jeg vi slipper, sier Larsen.

- Det er tross alt en stor fordel å ha sesjonssenteret inne i en militærleir, legger Bølla til avslutningsvis.

les mer om sesjon på Kjevik her.