Sørnett

På vei mot helhetlig innsats mot vold og overgrep.

Konferanse med Trygg sammen

På konferansen var samlet fagfolk fra hele Norge, for å snakke om nullvisjon mot vold og overgrep.

Publisert:

På konferansen var det utstilt bilder som viser smerte bak misbruk.

På konferansen var det utstilt bilder som viser smerte bak misbruk.

"Intet samfunn har råd til å forsømme sine barn", var tittelen til en del av konferansen der blant andre Anna Luise Kirkengen, professor emerita og dr. med., hadde ordet.

Anna Luise Kirkengen fortalte blant annet historien til Marie, som ble utsatt for vold og misbruk. Marie ble utsatt for misbrukt av faren, broren og venner av broren. Marie prøvde å ta selvmord og måtte på sykehuset, men ble sendt hjem igjen med faren. Hun opplevde å ikke bli trodd av mor og søster, til tross for at lærere og leger hadde fortalt moren om historien Marie hadde fortalt dem. Hjelp ble aldri kontaktet, barnevernet ble ikke varslet selv om Marie hadde fortalt om sine opplevelser. Marie ble ufør i alder av 30, og opplevde meninger om at det var hennes skyld hun ble ufør.

Konferansen handlet om hvordan vi i et tverrfaglig samarbeid mellom organisasjoner, innbyggere, politikere og beslutningstakere kan jobbe sammen for å oppnå Kristiansand kommunes nullvisjon om misbruk. På konferansen snakket de blant annet om hvilke kunnskapsgrunnlag nullvisjonen bygger på, og hva som må til for at Kristiansand skal oppnå den.

Simen Pedersen, samfunnsøkonom i Menon Economics

Simen Pedersen, samfunnsøkonom i Menon Economics


Vold i nære relasjoner har kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021. Kostnadsanslaget representerer en forventet kostnad satt opp mot en situasjon uten vold i nære relasjoner i samfunnet. De samfunnsøkonomiske kostnadene bæres av voldsutsatte, pårørende, voldsutøver, arbeidsgivere, frivillig sektor og storsamfunnet.