Sørnett

Kraftig bedring i avfallstømmingen

Avfallstømmingen skal nå endelig være ajour ifølge Avfall Sør. Foto: Kristian Abusdal Tangen

Avfallstømmingen skal nå endelig være ajour ifølge Avfall Sør. Foto: Kristian Abusdal Tangen

Nye resultater for januar 2023 viser at det går mot bedre tider for Avfall Sør. Det var som kjent et stort problem med forsinket tømming i høst til og med nyttår, men nå viser tallet på SMS-varsler sendt ut i januar en nedgang på ca. 60 prosent fra desember.

Publisert:

Etter nesten et halvt år med klager og irritasjon fra beboere i Kristiansand kommune angående det gradvis økende antallet utsendte SMS-varsel til beboere i Kristiansand kommune om forsinket tømming i perioden september-desember 2022, ser det endelig ut til å gå mot bedre tider.

[img243634_2RM]

I et oversiktsdokument Sørnett har fått tilgang til, viser deg seg at antallet utsendte SMS-varsel til beboere i Kristiansand kommune for januar 2023 har falt med 60 prosent fra desember og 85 208 færre utsendte SMS-varsel til beboere i Kristiansand kommune. Det er betydelig mindre enn i fra forrige måned da det i desember nådde sitt definitive toppunkt.

[img243634_3LS]

I et annet tilsendt oversiktdokument kan man se at de ifra august/september steg ganske kraftig i økende utsendte SMS-varsel til beboere i Kristiansand kommune helt frem til desember måned med gjentagende beklagelse for forsinket tømming av avfall. Ved slutten av året 2022, var det i desember blitt utsendt 142 585 SMS-varsel til beboere i Kristiansand kommune, et tall som ente opp med å bli det høyeste i løpet av året

 

 

 

Skal være ajour
I en pressemelding på sine hjemmesider, skrev Avfall Sør i januar at per fredag 13. januar skulle etterslepet på innsamlingsruter være innhentet, men at det kunne fremdeles være enkelte innmeldte avvik som ennå ikke var tømt.

Nå i midten av februar melder Avfall Sør at de er mer eller mindre i rute:

- Alle innsamlingsruter skal være innhentet og vi skal være ajour. Det er avfallstømming 5 dager i uka og de fleste enkelte innmeldte avvik skal være innhenta, selv om vi fortsatt kan støte på dette problemet, sier driftsingeniør i Avfall Sør, John Svendsen Kleivset, til Sørnett.

Sammensatte årsaker
Årsakene startet i høst med at Avfall Sør sin underleverandør Norsk Gjenvinning Renovasjon (NGR) hadde problemer med driftsstans på biler. I tillegg slet de på det tidspunktet med å få tak i kvalifiserte sjåfører. Denne kombinasjonen gjorde at flere i Kristiansand opplevde at tømmingen av avfallsdunker ble utsatt.

Andre problemer de støttet på utover høsten, vinteren og mot nyttår i fjor, var blant en rekke ting: sykdom blant renovatører, renovasjonskjøretøy på verksted, utfordringer med kvalifisert personell (nasjonalt problem), snø og glatte veier, samt avfall som fryser fast.

Avfall Sør skriver på sitt nettsted at de nå jobber tett med Norsk Gjenvinning Renovasjon med ulike tiltak på kort og lang sikt. Hovedmålet er å få plass en mer stabil innsamlingsløsning slik at vi unngår stadig manglende tømming av dunker.