Sørnett

Kraftig økning i gjenvinning av glass og metall

Benjamin Bjørnstad (21) kaster glass i riktig dunk. FOTO: Håvard Storsæter.

Benjamin Bjørnstad (21) kaster glass i riktig dunk. FOTO: Håvard Storsæter.

På et halvt år har mengden glass og metall levert til gjenvinning økt med 38 prosent i Kristiansand. De nye dunkene er forklaringen.

Publisert:

I 2019 mottok alle husstander i Avfall Sørs eierkommuner en ny avfallsdunk for glass og metallemballasje. Det var et omfattende prosjekt, men bidro til økt materialgjenvinning og samtidig reduserte kostnader for dem som benytter den nye sorteringsordningen.

- En egen dunk hjemme for glass- og metallemballasje er noe folk har savnet, forteller Lars Pedersen som er kommunikasjonsansvarlig hos Avfall Sør. Det er ikke like stort ramaskrik som i 1994 når nye dunker til bioavfall kom. Da var det redsel for rotter og vond lukt i starten, men det gikk seg jo til. Det har vært mest positive tilbakemeldinger til de nye dunkene.

[img200456_2LM]

Kostnader og chipper
Det kastes mye glass- og metallemballasje i dunker til restavfall og dette fører til mer tømming av restavfall, dermed ekstra renovasjonsgebyrer. For å redusere dette kan alle bidra med å kaste glass- og metallemballasje i egen dunk. Ved å gjøre det er det ikke nødvendig å plukke ut alt av restavfallet og dermed kaste mindre rest.

I avfallsdunkene er det frest inn en datachip og ved hjelp av denne kan Avfall Sør fakturere for antall ganger abonnentene setter ut dunk for bioavfall og restavfall til tømming.

- Vi har brukt databrikker siden 2003 og dataregistreringer av bruken benyttes også til planlegging av renovasjonsruter. Vektregistreringer brukes ikke, men mulighetene ligger der for fremtiden, utdyper Pedersen.

Mål for kildesorteringen fremover
Avfall Sør AS har fra 2018 til 2019 registrert en økning på 38% av innsamlet glass- og metallemballasje. Da er kun et halvt år med innsamling fra dunker hjemme inkludert i mengden. Erfaringer fra andre avfallsselskap som har utført tilsvarende endring av innsamlingsordning, ligger på 35 %.

Avfall Sør forventer at innsamlet mengde innsamlet glass- og metallemballasje vil stige ytterligere når all statistikk for hele 2020 summeres sammen.

Innen 2020 er målsettingen i Avfall Sør å oppnå en materialgjenvinning på 55% som ytterligere skal økes til 65% innen 2035. Dette er mål som må følges etter regler fra EU som de må forholde seg til.

[img200456_3LM]

Pedersen forklarer avslutningsvis at Avfall Sør regelmessig gjennomfører plukk-undersøkelser av husholdningsavfall fra ulike boligfelt og avfallsdunker for å få tall på hvor mye glass-, metallemballasje og andre avfallstyper de finner. Det er alltid plass til forbedring for alle om å redusere restavfall ved blant annet å bruke "den fjerde dunken".