Sørnett

Kreftregisteret med ny nedslående rapport

Er du kanskje en som tar solarium? Hvert år kan mer enn 13.000 krefttilfeller i Norge forebygges. Det viser beregninger i en rapport som Kreftregisteret har utarbeidet på oppdrag fra Kreftforeningen. Den nest største risikofaktoren for kreft er nettopp UV-eksponering. Ekspert advarer mot solarium.

Publisert: