Sørnett

- Kriminalomsorgen har ikke fungert godt nok

I Kristiansand: Asbjørn Solvåg var siste mann ut under årsmøtet. Foto: Henrik Skolt

I Kristiansand: Asbjørn Solvåg var siste mann ut under årsmøtet. Foto: Henrik Skolt

Tyrilistiftelsen hadde siste ord under årsmøtet til Fagrådet innen rusfeltet i Norge. På Caledonien i Kristiansand tok Asbjørn Solvåg opp fengselet som ramme for rusbehandling.

Publisert:

- Tidligere har en tenkt at rusavhengige kriminelle som straffedømte først skal sone i kriminalomsorgens regi, for så å bli sendt til behandling. Det har vi sett at ikke fungerer godt nok. Når de blir løslatt begår de ofte ny kriminalitet, blir gjengangere i fengsel og svingdørspasienter hos oss i helsetjenesten.

Solvåg jobber i Tyrilistiftelsen som tilbyr behandling og oppfølging av rusmiddelavhengige. Han har klart for seg hva som skal til for å forbedre resultatene fra fengselene.

[img25278_2RS]

- Integrert behandling er noe vi er tjent med. Jeg snakker da om at vi i helsetjenesten går inn i fengslet og tidlig starter behandlingen. Deretter kan kriminalomsorgen følge de insatte videre, fortsetter han.

Utfordringen er likevel stor, presiserer han. Problemet med å rehabilitere innsatte i fengsel, er at de sitter bak lås og slå.

- Rehabilitering handler om en indre prosess. Folk må ha et ønske om å forandre seg. I fengsel sitter man innesperret og mange får dermed ikke dette ønsket. Derfor er det så viktig at helsetjenesten og kriminalomsorgen jobber sammen for å komme frem til felles mål og virkemidler for rusbehandlingen, avslutter Solvåg før han legger til.

- Jeg er fornøyd med opplegget som har vært i Kristiansand. Jeg har fått mange nyttige innspill og mye i utbytte av det jeg har sett.