Sørnett

Kritisk til overtakelse av barnevernstjenester

Styreleder i Norsk Fosterhjemforening Torunn Hauen Aks er skeptisk om Kristiansand kommune burde ta over de statlige barnevernstjenstene

Publisert:

Torunn Hauen Aks mener det kan bli et stort prosjekt om Kristiansand skulle få rollen som en pioner innenfor denne oppgaven.

- Hvis de ikke får med seg Bufetaten videre, må de bygge opp en helt ny rekrutteringsplan som vil være tidkrevende, sier Torunn Hauen Aks til Sørnett.

 

I forrige uke ble det enighet mellom oppvekststyret og lokale politikere i  Kristiansand kommune om å sende en søknad om å overta noen av de statlige barnevernsoppgavene.

- Vi ønsker å få mer lokal forankring av fosterbarns familier, sier virksomhetsleder for Barne, og familietjenester i Kristiansand kommune Svein Ove Ueland.

Han mener kommunen kan bidra og gjøre en langt bedre jobb enn staten.

Spesielt når det kommer til å finne familier som bor i Kristiansand, gjerne med relasjon til barnet og noen i nær omkrets som venner av familien.

 

Sørnett har vært i kontakt med en fosterfamilie, som ønsker å være anonyme, de syntes dagens ordning ikke holder mål.

Ifølge familien har Bufetat (det statlige barnevernet) vært veldig hjelpsomme, mens kommunen har vært dårlig på oppfølgning spesielt når det kom til hjemmebesøk.

Kristiansand kommune sier til Sørnett at de ikke ønsker å kommentere opplysningene fra fosterfamilien.