Sørnett

Kvinne erkjente NAV-svindel

Foto: Marthe Holm

Foto: Marthe Holm

Rettssaken tok en uventet vending da en kvinne samme dag bestemte seg for å erkjenne straffskyld. Hun er tiltalt for å ha svindlet til seg 291 000 kroner.

Publisert:

Kvinnen innrømmer at hun ikke erkjente straffeskyld under avhør fordi hun trodde det hun gjorde var lovlig: -Jeg hadde hørt fra noen kolleger at en måtte sende inn meldekort hvis man hadde fast stilling. Jeg jobbet på en kafe i fem år i håp om at arbeidsgiveren kom til å gi meg fast stilling. Det gjorde han ikke.

Hun ombestemte seg i siste øyeblikk og sa seg skyldig samme dag som rettssaken tok sted. -Jeg ønsker meg heller frivillig arbeid tusen ganger enn å være i fengsel. Jeg har skjønt at jeg misforstod vilkårene og at jeg må gi de tilbake.

[img202320_2LM]

Det er tre forskjellige tidsrom tiltalte er anklaget for – over en periode fra 2015 til 2018. Kvinnen skal ha mottatt kr 6700 annenhver uke over disse årene. Ifølge Politiadvokat Morten Bolager Formo (avbildet) skal tiltalte ha mottatt en sum på kr 291 000 – som hun heller ikke hadde krav på ifølge NAV sine retningslinjer og vilkår.

Kvinnen har også fått utbetalt flere summer, men disse sakene er foreldet, så den totale summen på 291 000 stemmer per dags dato. Den tiltalte har brutt § 271 jf. § 270 første ledd nr. 2 i Straffeloven (1902) i tillegg til § 372 jf. § 371 i samme lov. Her beskrives det at hun har gitt ufullstendige eller uriktige opplysninger som har voldt fare for eller økonomisk tap for motpart i forsettlig handling. Hun har også en gjeld på nesten 600 000 utenom dette.

Politiadvokat Formo opplyser om at for hver gang en gjenopptar dagpenger fra NAV, må en krysse av for at en har forstått vilkårene. I og med at tiltalte har gjort dette minst tre ganger oppover årene, er det lite sannsynlig at hun ikke var klar over konsekvensene. Kvinnen jobbet også 1200 timer som ikke ble oppført hos NAV. I tillegg har hun oppført i en av disse periodene at hun jobbet seks timer en dag, seks timer en annen og fem timer en siste dag. -Hun har absolutt ikke krav på dagpenger.

Det blir også informert om at hun fikk tilsendt to varselbrev fra NAV – hun mottok det ene, men det andre vet hun ikke noe om. Brevet hun mottok fikk hun 20.05.2018, med krav om at hun måtte tilbakebetale 1200 per måned, og at de hadde utbetalt feil beløp.

Det gis en enighet om at tiltalte skal gis saksomkostninger, oppfordres sterkt til et erstatningskrav på kr 18 076 og at tiltalte skal få en form for ubetinget straff.

Aktor sier seg enig i å bedømme dette som grov uaktsomhet.