Sørnett

Kvinner som ikke tørr søke jobb

Toveis Media. Hanna Aase

Toveis Media. Hanna Aase

1 av 3 arbeidsløse gifte og samboende kvinner, er redde for å gå ut i arbeid

Publisert:

En undersøkelse gjort for SSB.no viser at 1 av 3 gifte eller samboende kvinner som har stått utenfor arbeidsmarkedet siden 1988 til 2008 unnlot å søke jobb fordi de var ”motløse”.

Trenden varierer fra år til år, og det viser seg at disse såkalte ”motløse” unnlater seg å søke jobb når arbeidsmarkedet er stort, men at de søker når det er trangt.

Hanna Aasen er en aktiv kursholder med eget firma i Kristiansand med navn To veis Media. Hun er utdannet i kompetanseutvikling med mer. og startet eget firma da hun selv ikke følte det var noe på jobbmarkedet som passet det hun ønsket å drive med.

- Grunnen til at mange er hjemme i stedet for ute i arbeid, er at de har muligheten til det. De trenger ikke jobbe for å tjene penger, men får det fra andre steder, som Nav.

Mange føler i dag at de er overkvalifisert til å finne ”lavstatusyrker”. Dermed blir de sittende utenfor arbeidsmarkedet i stedet for.

- En annen grunn er at det er blitt mange arbeidsinnvandrere som tar disse ”lavt hengende” arbeidsplassene. Så behovet for servitører og arbeidere på arbeidsplasser som for eksempel McDonalds, DeliDeLuca og bensinstasjoner, er ikke så stort. Det er da mange som føler seg overkvalifiserte til å søke en slik jobb, og heller da blir stående utenfor.

- Ser man på trenden i andre land, er det ofte flere middelaldrende mennesker som tar jobben, og man har ikke like stort behov for arbeidsinnvandrere. Det er heller da kanskje ikke det samme synet på slike arbeidsplasser som i Norge.

Resultatet av undersøkelsen viser at det finnes mye skjult arbeidskraft blant norske kvinner som er gifte, eller i samboerskap. Undersøkelsen viser også at jo eldre kvinnen er, og hvor mye mindre lønn hun har, er også yrkesdeltakelsen også lavere.

Hun mener også at det er enkle grep som kan gjøres, for å få ”motløse” ut i arbeid.

- Om man kutter ned på pensjonen, og heller gir pensjonspoeng til arbeidende, vil det bli enda mer attraktivt å komme seg ut i arbeid, i stedet for å sitte hjemme, avslutter Aasen.