Sørnett

Landsforvist albaner tatt med nesten 50 gram kokain

Mannen ble nylig dømt i Kristiansand tingrett. Photo: Marita Dæhlin Nygård.

Mannen ble nylig dømt i Kristiansand tingrett. Photo: Marita Dæhlin Nygård.

I 2016 ble en albansk mann utvist fra Norge i fem år. Nå er han dømt til ett år og to måneder i fengsel.

Publisert:

 

Det var i desember måned i fjor i Kristiansand sentrum, at mannen i 20-årene ble tatt for å være i besittelse av 48,98 gram kokain på kroppen.

Påtalemyndighetene mente straffen skulle bli på ett år og tre måneder, mens forsvarer mente straffen ikke kunne være høyere enn ett år og én måned. Siden det var førstegangsbrudd på innreiseforbud, er straffen mildere.

Straffen for 50 gram kokain med normal styrkegrad, ligger på rundt seks måneder i fengsel. Normal styrkegrad ligger mellom 30 til 60 prosent.

I 2017 lå gjennomsnittet for beslaglagt kokain på 54 prosent. Kokainen til mannen i 20- årene lå på 73 prosent. Retten mente dette ikke var et «markert avvik» fra normal styrkegrad. Ved å ta utgangspunkt i narkotikasiktelsen og innreiseforbudet tok retten utgangspunkt i ett år og fire måneder. Siktede har erklært straffeskyld, noe som gjør at rettens dom blir mildere.

Straffen settes derfor til fengsel i ett år og to måneder. Varetekt-fradraget utgjør 56 dager.