Sørnett

Eneste lokalbanken i Agder:

Lillesands Sparebank deler ut kundeutbytte for første gang

Lillesands Sparebank.
 Foto: Sigurd Tanum

Lillesands Sparebank. Foto: Sigurd Tanum

Lillesands Sparebank i Agder gir for første gang ut kundeutbytte til alle kunder med innskudd og lån i banken.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.05.2023 kl 14:41

Som eneste lokalbank i området ønsker banken å gi direkte tilbake til sine kunder og være en sentral bidragsyter i lokalsamfunnet. Banksjef Anne-Grethe Knudsen uttaler seg om beslutningen og bankens mål på lang sikt.

Anne Grethe Knudsen
 Foto: Anne Grethe Knudsen

Anne Grethe Knudsen Foto: Anne Grethe Knudsen

- Vi er veldig stolte av å være den eneste lokalbanken i Agder som tilbyr kundeutbytte. Dette viser at vi virkelig bryr oss om våre kunder og ønsker å gi dem noe ekstra, forteller Banksjef Anne-Grethe Knudsen.

Banken har som mål å være en sentral bidragsyter i lokalsamfunnet, og ønsker å støtte lokalsamfunnet gjennom sponsing, gavefond, utdeling av stipender og miljøpris.

Årlige tilskudd og gaver til lokale lag og foreninger, muliggjort av bankens overskudd, har vært med på å gi lokalmiljøet et rikt og variert kulturliv i flere tiår. Banken ønsker at lokalsamfunnet skal være et godt sted å bo, drive og leve i for alle generasjoner.

Det er imidlertid viktig å merke seg at bankens årlige resultat, egenkapital og likviditet vil påvirke beslutningen om å utbetale kundeutbytte, og det er ikke garantert at banken vil klare å gjøre dette hvert år. Hvis banken har et dårlig resultat eller egenkapital og likviditet ikke tilsier det, kan generalforsamlingen vedta å ikke utbetale kundeutbytte for det respektive året.

- Vi har alltid hatt en sterk forankring i lokalsamfunnet og ønsker å fortsette å være en viktig bidragsyter til utviklingen av regionen vår.

Lokal fra Lillesand
 Foto: Privat

Lokal fra Lillesand Foto: Privat

- Jeg er fra lillesand men er kunde i en annen bank, i den banken er det ingen kundeutbytte. Det få utbetalt kundeutbytte er virkelig en fin bonus, og dette er noe jeg kunne tenkt meg, sier Sørensen.