Sørnett

Lite endring i dusjvaner under strømkrisa

Strømkrisa har i løpet av den siste tida vært mye i nyhetene og sosial media, heilt siden oktober 2021 og gjennom vinteren har det vært en tredobling av strømprisen fra fjoråret og mange har måtte spare på forbruket. Bilde tatt fra: Science Photo Library og Pixabay

Strømkrisa har i løpet av den siste tida vært mye i nyhetene og sosial media, heilt siden oktober 2021 og gjennom vinteren har det vært en tredobling av strømprisen fra fjoråret og mange har måtte spare på forbruket. Bilde tatt fra: Science Photo Library og Pixabay

Nordmenn flest har ikke gjort store endringer i dusjvanene etter at strømprisen økte.

Publisert:

Strømkrisa har i løpet av den siste tida vært mye i nyhetene og sosiale media. Heilt siden oktober 2021 og gjennom vinteren har det vært en tredobling av strømprisen fra fjoråret og mange har måtte spare på forbruket. I løpet av vinteren har det kommet rekord etter rekord på spotpris, noen ganger så mye som opp mot 600 øre kilowattimen. Til tross for støtteordninger fra staten så sliter fortsatt mange med at kostnaden er for høy.

Enkelte saker har påpekt at èn dusj har blitt betydelig dyrere som følge av prisøkninga, som Sol.no: ‘’Så mye koster det å dusje nå’’ (mandag 18. oktober 2021). Og E24s: ‘’Mandag kan en dusj koste over 31 kroner: – Heftige greier’’ (19. desember 2021).

Men har nordmenn gjort endringer i dusjvanene? Det gjorde vi en undersøkelse på. Det ble sendt ut et anonymt spørreskjema via reddit (på r/norge) og facebook, og fikk 103 svar og 42 kommentarer på 3 dager.

De som svarte fordelte seg på to hovedgrupper, litt over halvparten var 31 – 50 år, mens den andre var 19 – 30 år. Bare 7% var fra andre aldersgrupper.

[img228459_2LF]

[img228459_3LF]

På Reddit var det mange som valgte å dele sine opplevelser rundt dusjvaner i sammenheng med økte strømpriser:

‘’Dusjer sjeldnere, men jeg har ikke ofra tiden jeg er i dusjen. Så lenge jeg får dusja før jeg er ute blant folk er det ikke noe stort problem for min del. Plager meg mer at jeg må drive å flytte tidspunktet for når jeg lager mat.’’

‘’ Prøver å unngå de verste strømtoppene, og dusjer oftere på kvelden, istedenfor morgenen.’’

‘’ Eg dusjer om morgonen og etter trening, men generelt sett så bruker eg
ikkje all verdens tid i dusjen. Eg brukte allerede forholdvis lite strøm
før prisen auka. Viss eg skulle brukt mindre strøm enn eg gjer ville
det gått kraftig ut over hygiene eller matkvalitet.’’

[img228459_4LM]

 

Stig Even Lillestøl har starta å dusje mindre for å spare på kostnadene

- Jeg har kortet ned dusjene for å ikke bruke unødvendig mye varmevann. Jeg burde bli flinkere til å bruke dusjen på Sats etter trening, men tar dessverre fremdeles dusjen hjemme. Utenom det har jeg bare blitt flinkere til å skru av lys og ovn.