Sørnett

Lite engasjement for Fairtrade

ENGASJEMENT NEDENFRA: Administrerende direktør i Næringsforeningen Christian Altmann mener engasjementet for Fairtrade må komme nedenfra. Foto: Kristiansand Chamber

ENGASJEMENT NEDENFRA: Administrerende direktør i Næringsforeningen Christian Altmann mener engasjementet for Fairtrade må komme nedenfra. Foto: Kristiansand Chamber

Næringsforeningen vil ikke være med i styringsgruppa som skal arbeide med å gjøre Kristiansand til en Fairtrade-kommune.

Publisert:

Næringsforeningens administrerende direktør, Christian Altmann, begrunner avgjørelsen med lite interesse blant foreningens medlemmer.

Næringsforeningen arrangerte i oktober i fjor et seminar for medlemmene med temaet «Kan Kristiansand bli en Fairtrade-by?». Svært få møtte imidlertid opp, og dette ble tolket som et signal om at det ikke var noen nevneverdig interesse for saken.

- Engasjementet bør komme nedenfra. I tillegg er administrasjonen nødt til å prioritere hvilke oppgaver vi tar på oss, og da vinner ikke denne saken, sier Altmann.

For at Kristiansand kommune skal kunne starte prosessen med å bli en Fairtrade-kommune, må det opprettes en styringsgruppe. Denne styringsgruppa må være bredt sammensatt med representanter fra både kommune og næringsliv. Kristiansand kommune har derfor invitert både Kvadraturforeningen og Næringsforeningen til å bli med. Kvadraturforeningen har sagt ja, mens Næringsforeningen, med sine 530 medlemmer, sier nei.

- Det er skuffende at Næringsforeningen sier nei, sier Valborg Langevei, næringsrådgiver i Kristiansand kommune.

De vil nå se på hvilke muligheter de har til å opprette ei styringsgruppe uten Næringsforeningen.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand