Sørnett

Lite engasjement for Fairtrade

ENGASJEMENT NEDENFRA: Administrerende direktør i Næringsforeningen Christian Altmann mener engasjementet for Fairtrade må komme nedenfra. Foto: Kristiansand Chamber

ENGASJEMENT NEDENFRA: Administrerende direktør i Næringsforeningen Christian Altmann mener engasjementet for Fairtrade må komme nedenfra. Foto: Kristiansand Chamber

Næringsforeningen vil ikke være med i styringsgruppa som skal arbeide med å gjøre Kristiansand til en Fairtrade-kommune.

Publisert:

Næringsforeningens administrerende direktør, Christian Altmann, begrunner avgjørelsen med lite interesse blant foreningens medlemmer.

Næringsforeningen arrangerte i oktober i fjor et seminar for medlemmene med temaet «Kan Kristiansand bli en Fairtrade-by?». Svært få møtte imidlertid opp, og dette ble tolket som et signal om at det ikke var noen nevneverdig interesse for saken.

- Engasjementet bør komme nedenfra. I tillegg er administrasjonen nødt til å prioritere hvilke oppgaver vi tar på oss, og da vinner ikke denne saken, sier Altmann.

For at Kristiansand kommune skal kunne starte prosessen med å bli en Fairtrade-kommune, må det opprettes en styringsgruppe. Denne styringsgruppa må være bredt sammensatt med representanter fra både kommune og næringsliv. Kristiansand kommune har derfor invitert både Kvadraturforeningen og Næringsforeningen til å bli med. Kvadraturforeningen har sagt ja, mens Næringsforeningen, med sine 530 medlemmer, sier nei.

- Det er skuffende at Næringsforeningen sier nei, sier Valborg Langevei, næringsrådgiver i Kristiansand kommune.

De vil nå se på hvilke muligheter de har til å opprette ei styringsgruppe uten Næringsforeningen.