Sørnett

Liu Xiaobo Nobels fredsprisvinner 2010

Kerstin Fjærestad i Amnesty Kristiansand. Foto: Privat.

Kerstin Fjærestad i Amnesty Kristiansand. Foto: Privat.

Lederen for Amnestys avdeling i Kristiansand er godt fornøyd med at fredsprisen er tildelt kineseren Xiaobo.

Publisert:

foto wikimedia Foto: Wikimedia

Xiaobo er en litteraturviter og regimekritiker. Han deltok i demokratioppgjøret i Kina i 1989, og har siden vært aktivt i mot de kommunistiske makthaverne i landet. I 2009 ble Xiaobo dømt til 11 års fengsel etter at han i 2008 undertegnet et politisk manifest for økt demokrati i Kina.

Myndighetene i Kina har advart Nobelkomiteen mot å gi han prisen, siden han jobber mot regimet i Kina. Men dette har ikke hatt noe innflytelse på Thorbjørn Jagland, eller resten av komiteen.

Amnestyleder fornøyd med valget

Kerstin Fjærestad, gruppeleder for Amnestygruppe 115 i Kristiansand, synes det er flott at Liu Xiaobo fikk prisen.

- Kina er et land som er på vei framover, grunnet den økonomisk utvikling som er blitt mye bedre i landet. Dette har løftet fattigdommen i landet, men menneskerettighetene har ikke fulgt med i landets utvikling.

Xiaobo, som lenge var en forhåndsfavoritt, er et kontroversielt valg, både forretningsmessig og politisk. Dette vil få betydning, sier Kerstin Fjærestad.

Fjærstad presiserer også at valget av Liu Xiaobo som Nobels fredsprisvinner har stor betydning, fordi myndighetene prøver å stoppe informasjon inn i landet. Omtale om dette har de faktisk ikke klart å stoppe.

Nrk opplyser i sin sending at Kina har stoppet alle CNNs sendinger inn i landet, så kinesiske borgere må ta i bruk utenlandske nettsider for å få med seg nyheten. Det har heller ikke vært skrevet noe om fredsprisen i kinesisk presse.

Fremste symbol på demokrati-kampen

Jagland sier i sin tale at Liu Xiaobo får prisen på grunn av sin lange og ikke-voldelige kamp for menneskerettigheter i Kina, som er et av landene i verden med størst økonomi, og med dette følger økt ansvar. Landet bryter bestemmelser om politiske rettigheter, og Nobels prisvinneren har i to tiår vært en sentral talsmann i kampen mot menneskerettigheter i Kina.

Xiaobo ble dømt til 11 års fengsel for å underskrive Charter 08, som er en menneskerettighetserklæring med krav om demokrati. Han er den eneste av underskriverne som har blitt fengslet.
Det at Xiaobo får prisen mener de kinesiske myndighetene er et brudd på tillitten mellom Norge og Kina. Og at norske myndigheter burde kunne hatt en innflytelse på hvem som skal få utdelt prisen.
Jagland presiserer i sin tale at Nobels fredspris komite er en uavhengig komite, som ikke har noe med norske myndigheter å gjøre. Komiteen har et ansvar for å tale der andre tier, sier han.

På spørsmål om dette er en faktor for å sette Nobels fredspris sterkere på kartet, sier Jagland nei, men at dette er en prisutdeling som kommer til å gå inn i rekken av de viktige prisutdelingene.
Jagland sier også at komiteen ikke har blitt påvirket av advarslene Kinas myndigheter har gitt, men at det ville være umulig og ikke dele ut prisen til en så viktig menneskerettsforkjemper.

Det er foreløpig vanskelig å si hva slags konsekvenser dette kommer til å få for forholdet mellom Norge og Kina men Kinas myndigheter har advart om at det kommer til å få negative konsekvenser, dersom prisen blir utdelt til Liu Xiaobo, som er en av landets fremste dissidenter.

Direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Jan Egeland, sier til Nrk at han tror valget av prisvinner kan fremme demokrati i Kina på lang sikt, men at det ikke vil føre til endringer på kort sikt.