Sørnett

Lojalitet og lydighet

Det var stort oppmøte under Per Leer-Salvesen sitt foredrag Foto: Thea G. Ugland

Det var stort oppmøte under Per Leer-Salvesen sitt foredrag Foto: Thea G. Ugland

Denne fredagen var det Paul Leer-Salvesen som gjestet Kristiansands folkebibliotek sin ukentlige fredagslunsj.

Publisert:

Temaet han formidlet dreide seg om viktigheten av lojalitet i jobbsammenheng, samt den fine balansen mellom lydighet og ulydighet. Dette var tydelig et engasjerende emne, i og med at rommet var fylt opp og ekstra stoler måtte settes frem. Med sin kunnskapsrike og humoristiske formidlingsevne fortalte Leer-Salvesen om hvorfor det er essensielt viktig med både lojalitet og tillit mellom alle ledd i en bedrift. Og hvordan det på mange måter er en nødvendig bærebjelke. Han viste også til historiske hendelser gjennom tidene som eksempler på tilfeller hvor lojalitet har blitt misbrukt og hvordan det igjen påvirker de involverte, i tillegg til hvordan det påvirker samfunnet rundt.

Leer-Salvesen mener at et sunt arbeidsmiljø inneholder rom for kritikk og en åpen dialog mellom alle ansatte for å skape en gjensidig lojalitetsforpliktelse. Tilliten og lojaliteten mellom ledere og de andre ansatte må gå begge veier. Han viser til hvordan lojalitet til arbeidsgiver påvirker politi og ansatte på sykehus når det gjelder å fremme kritikk i offentligheten. Som eksempel brukte han blant annet hvordan enkelte ansatte er redde for å uttale seg til journalister i frykt for at det skal påvirke karrieren eller forholdet til lederne. Det er vesentlig at ansatte som er «lavere på rangen» kan kritisere ledere, og at offentligheten får innblikk i kritikken som blir gjort.

Når det kommer til lydighet vs ulydighet mener Leer-Salvesen at det å medbringe ulike livsverdener inn i arbeidssammenheng skaper rom for å sette sine egne individuelle verdier og moral over reglementet som lydighet kan medføre.  For noen kan dette virke som et relativt tørt seminar, men Leer-Salvesen sin fremlegging av kunnskap resulterte i både latter og flere applauser underveis som foredraget pågikk. Han tok blant annet i bruk sin tidligere erfaring innenfor teologi, og leste opp en tekst på måter kun prester kan.