Sørnett

Lokal EU-støtte til klimatiltak

Fylkesutvalget gjorde det tirsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune deler EUs ønsker om å utvikle et europeisk klimavennlig kraftsystem.

Publisert:

- Det er viktig at lokale kraftprodusenter og lokale miljøinteresser spiller på lag. Store inngrep i naturen kan bli problematisk, så det er viktig at vi har to tanker i hodet på en gang, sier fylkesordfører Thore Westermoen(KrF). Tirsdag kom en kunngjøring fra Fylkesutvalget. Den viser politisk vilje til i å legge til rette for bærekraftig kraftproduksjon i og utenfor kysten av Vest-Agder.

- Det er viktig at lokale og regionale interesser blir ivaretatt i arbeidet med å etablere et ”grønt batteri”. Utvalget ønsker derfor at det etableres et brett regionalpolitisk samarbeid for å ivareta disse interessene. Særlig viktig vil det være, i første omgang, å etablere et slikt samarbeid med kommunene Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord samt Rogaland fylkeskommune, heter det i uttalelsen fra Fylkesutvalget.

I EUs klimamål er det satt ambisiøse målsettinger for reduksjon av klimagasser og for økt produksjon av klimavennlig energi.Bakgrunnen for målene er et ønske om en klimavennlig og sikker energiforsyning. Satsningen på uregulerbar kraftproduksjon (sol og vind) vil da spille en betydelig rolle. Ifølge Westermoen er Norge et viktig land i denne sammenheng. Han tar til orde for vindmøller som også kan utnytte havstrømningene når vinden uteblir. På denne måten kan det kontinuerlig hentes 100 prosent CO2-vennlig energi fra møllene, selv om det ikke blåser. Fylkesordføreren mener flere slike tiltak er velkomne.

Også utnytting av vannkraft har potensiale i Vest-Agder. 
Vest-Agder vil ventelig både ut fra sin beliggenhet og på grunn av sine vannkraftressurser spille en viktig rolle for å kunne oppfylle EUs vedtatte langsiktige klima- og energimål, heter det i uttalelsen fra Fylkesutvalget.