Sørnett

Må rive den gamle Varoddbrua før ny bru er på plass

Gammel historie: Den gamle broa skal rives ned. Foto: Statens Vegvesen

Gammel historie: Den gamle broa skal rives ned. Foto: Statens Vegvesen

Statens vegvesen planlegger å rive den gamle broen og erstatte den med en ny trefelts bro. Men endringer skaper problemer og forsinkelser for fremtidige planer.

Publisert:

Jan Helge Egeland, som er prosjektleder på Varoddbrua, har frist til våren 2020.

- Etablering av kollektivfelt i begge kjøreretninger har medført at eksisterende gang- og sykkelveg som ligger på dagens bru fra 1994 må flyttes over til den nye brua. Det var ikke plass nok til et nytt kollektivfelt på 1994-brua uten at gang- og sykkelvegen måtte flyttes. Dette medførte igjen at bredden på ny bru måtte økes med cirka fem meter for å få plass til dette på den nye brua. Dette medfører igjen at den gamle hengebrua rives før den nye kan ferdigstilles. På den nye brua vil et tometers bredt belte på om lag 400 meter i den vestre enden måtte bygges etter at E18-trafikken er lagt over på den nye brua. Prosjektet var på 1990-tallet ikke planlagt med kollektivfelt, forteller Egeland.

[img189053_2LF]

Søylene skal bort

Den nyeste Varoddbrua fra 1994 er en fritt frambygg-bro som går over utløpet av Topdalsfjorden. E18 går over broa i vestgående løp. Broa er 663 meter lang, og største spenn er 260 meter. Seilingshøyden er 32 meter, og broen har til sammen fire spenn. Broen ble bygget av AS Anlegg. Etter planene skal den nye broen ha ett sykkelfelt, ett kollektivfelt og kjørebaner for felles trafikk. Søylene som folket er vant til skal bort for et nyere design.

[img189053_3LF]

Gamle brua er snart historie

Gamle Varoddbrua er en hengebro som går over utløpet av Topdalsfjorden. E18 i østgående løp går her i to kjørefelt. Broen er 618 meter lang, og største spenn er 337 meter med fri høyde 32 meter. Broen har åtte spenn. Varoddbrua ble åpnet 20. oktober 1956 og var bompengefinansiert. Den var Norges lengste hengebru til 1972.

Den gamle Varoddbrua som åpnet i 1956 skal rives ned for å starte ett nytt prosjekt på Topdalsfjorden. Dette prosjektet har frist våren 2020. Men smale bilfelt fra tidligere design har skapt problemer som skal endres.

[img189053_4LF]

Jan Helge Egeland melder også at trafikken skal bli dirigert annerledes.

[faktaboks]

Når hengebrua stenges, skal E18-trafikken i retning øst legges over på ny bru. Detaljer for hvordan dette skal skje  er ennå ikke avklart, men en mulighet vil være å sende toveis trafikk på den gamle brua fra 1994 om natta. Å sende hele E18-trafikken rundt Ålefjær er ikke mulig. Denne veien har ikke en standard som kan håndtere en slik trafikkmengde.