Sørnett

Mange sliter med å få et sted å bo i Kristiansand

Mali S. Tronstad, SV
 Foto: Privat

Mali S. Tronstad, SV Foto: Privat

Mange mennesker, særlig mennesker i nød, sliter med krevende boforhold, og enda flere mennesker venter på å få en bolig.

Publisert:

- Flere partier må se det samme problemet og sette lys på den dårlige situasjonen slik at det kan gjøres noe med, sier Mali S. Tronsmoen fra SV.

Flere mennesker har ikke et greit boforhold. Flere av disse menneskene er i en nødssituasjon, blant annet rus avhengige, funskjonsnedsettende og mennesker i nød for en psykiatrisk bolig, hvor de ikke nødvendigvis klarer å finne et sted å bo selv

- Mangel på prioritet er en stor grunn til at mange mennesker ikke har et sted å bo. Mennesker som blant annet sliter med rus og psykiatri blir ikke ivaretatt av kommunen som de skal, sier Tronsmoen.

Tronsmoen delte sine bekymringer om disse krevende forholdene med ordføreren under bystyremøtet 24.05.

Kristiansand har det dårligste budsjettet på disse boligene i hele landet. Hvor Oslo, Stavanger og Bergen bruker rundt tretti til nitti tusen, bruker Kristiansand 630 per bolig i vedlikehold per år. Disse tallene viser hvor langt bak Kristiansand er med budsjetter for kommunalboligene, i forhold til andre byer i Norge. Disse punktene kom Mali S. Tronsmoen ut med under sin interpellasjon for bystyret.

I dag står 75 personer på venteliste for å få tildelt en kommunal bolig, som det ikke bare er få av, men som også er veldig dårlig vedlikeholdt. Det har enda ikke kommet et budsjett forslag fra administrasjonen, for å øke tallet av de kommunale boligene som trengs. I tillegg til det må det settes av penger til et bedre vedlikehold av disse boligene. Det er viktig fordi disse hjemmene har både hull i vegg og gulv, og det er veldig dårlige forhold for innbyggerne i Kristiansand å bo i.

Hans Petter Breistein henviser sørnett videre til uttalelsene hans til Fædrelandsvennen.

Hans Petter L. Breistein, Enhetsleder | Forvaltning og koordinering | Helse og mestring
 Foto: Privat

Hans Petter L. Breistein, Enhetsleder | Forvaltning og koordinering | Helse og mestring Foto: Privat

– Selv om boligen er ledig, vil det være behov for vedlikehold og klargjøring, noe som medfører at en ledig bolig ikke nødvendigvis er klar for tildeling.

– Vi erkjenner at boligene vi har tilgjengelig ikke er tilstrekkelig tilpasset enkelte av målgruppene.

– Ideelt sett hadde kommunen til enhver tid hatt en ledig og egnet bolig for tildeling for alle som trenger det, men det er rent praktisk ikke mulig. Den enkeltes behov for tilrettelegging vil ofte være forskjellig.

Ordføreren meddelte under bystyremøtet 24.05 at han støtter bekymringen til boforholdene, og innbyggerne i Kristiansand. Han forteller at den boligsosiale handlingsplanen er i tråd med rullert og vedtatt planstrategi med planlagt politisk behandling siste halvdel av 2023.