Sørnett

Manglende legedekning på sykehjem

OPPGITT: Vidar Kleppe synes behandlinger av pasienter på sykehjem er alt for dårlig. FOTO: Henning Torp

OPPGITT: Vidar Kleppe synes behandlinger av pasienter på sykehjem er alt for dårlig. FOTO: Henning Torp

Onsdag skal Bystyret svare på en interpellasjon fra Vidar Kleppe, hvor han tar for seg den manglende legedekningen på sykehjemmene i Kristiansand.

Publisert:

- Det er et problem at de som jobber på vakt på et sykehjem, altså sykepleiere og andre, ikke får den nødvendige legehjelpen til å hjelpe pasientene som trenger det i vanskelige situasjoner, forteller Vidar Kleppe, leder i Demokratene.

Slik praksisen er i dag, er det i følge Kleppe alt for få leger til å ta seg av pasientene som trenger legebehandling. Han har regnet ut at det er seks timers legebehandling på 64 pasienter, i uken.

- Legene rekker ikke over alle pasientene, det er mange pasienter som ikke får skikkelig behandling, forteller han.

Skremmende tall

Kleppe har sendt inn en interpellasjon til Bystyret om den manglende legedekningen ved sykehjemmene i Kristiansand. Denne viser skremmende tall for sykehjemsordningen i byen.

- Situasjonen er ikke bra, og vi må kartlegge hvordan legedekningen på samtlige sykehjem i Kristiansand er. Fra politisk hold må vi omprioritere budsjettet slik at vi får en bedre legedekning på sykehjemmene, foreslår Kleppe.

Han synes at det er et kjempeproblem at eldre i sluttfasen av livet sitt ikke får den hjelpen de trenger.

- Fullt forsvarlig

Spesialrådgiver for helse – og sosialdirektøren Elisabeth Engmyr er ikke enig i Kleppes kritikk. Kristiansand kommune mener de ligger på et forsvarlig faglig nivå, selv om de ligger noe under anbefalt norm.

- Vi mener det er fullt forsvarlig, og vi jobber hele tiden med å utnytte den tiden de er der og den kompetansen på en best mulig måte, forteller Engmyr.

I interpellasjonen til Kleppe hevder han at han vet om leger som har sagt til sine sykepleiere at de skal være rause med smertestillende. Dette kjenner ikke Engmyr til.

- Det er vanskelig å kommentere en slik påstand når jeg ikke kjenner til den, men å gi sterke smertestiller til pasienter skal dokumenteres.

- Ville stengt fjøsene

Mens det ved landets sykehus er 1 lege for hver 1,5 pasient var det ved siste telling 1 lege for hver 140. pasient ved landets sykehjem; de institusjoner sykehuslegene stadig raskere overfører pasienter til. Et helt uforsvarlig opplegg sett ut fra legedekningen, skriver Kleppe i sin interpellasjon.

- Det er oppsiktsvekkende tall, men man må ikke glemme at det er stor forskjell på sykehus og sykehjem. I Kristiansand har vi en korttidsavdeling med mer intensiv avdeling, hvor vi har høyere legedekning enn andre sykehjem, forteller Elisabeth Engmyr.

Helsedirektoratet har som norm at det skal være 1 lege per 90 pasienter, mens det i praksis på Bispegra er 1 lege per 3-400 pasienter. Skriver han videre i interpellasjonen.

- Hadde dette vært et krav som ble stilt til landbruket i form av standarden i norske fjøs, så hadde myndighetene stengt fjøsene for lengst. Når vi snakker om sykehjem hvor våre kjære ligger, skjer det ingenting, avslutter Kleppe oppgitt.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand