Sørnett

Mann i 70-årene tiltalt for seksuell omgang med mindreårig

Rettsaken fant sted i Kristiansand tingrett. Foto: arkiv/sornett.no

Rettsaken fant sted i Kristiansand tingrett. Foto: arkiv/sornett.no

Mandag 6.februar begynte en tre dager lang straffesak mot en mann fra Kristiansand. Han er tiltalt for seksuell omgang med et barn under 16 år. Hendelsene skal ha skjedd over en lengre tidsperiode.

Publisert:

Tiltalebeslutningen inneholder to poster, hvor tiltalte skal ha hatt seksuell omgang med et barn under 16 år. Hendelsene skal ha startet mildt, men utviklet seg over i en grovere karakter. Ut i fra fornærmedes forklaring skal hendelsene ha funnet sted rundt ti-års alderen, og frem til rett før fylte seksten år.

Etter aktors fremleggelse av tiltalebeslutningen mandag, sier tiltalte at han ikke erkjenner straffeskyld i noen av forholdene i tiltalen. Tiltalte er ikke tidligere straffedømt.

To forskjellige virkelighetsforståelser
Både tiltalte og fornærmede i saken viser tydelig følelsesmessige reaksjoner i rettsalen. Fornærmede er nervøs, skjelven og ukomfortabel under forklaringen. Saken forklares i detalj rundt hendelsene og hva som skal ha skjedd. Retten tar en pause midt i forklaringen, fordi spørsmål fra aktor er for tøffe for fornærmede.

Tiltalte er tydelig sjokkert og fortvilet under sin forklaring, og kunne ikke erkjenne at hendelsene har funnet sted i det hele tatt. Tiltalte avslutter gråtende ved å si at dette er det vanskeligste han noen gang har måttet gå gjennom.

Ingen tekniske bevis
Tiltaltes forsvarer, Lars Re, legger tydelig vekt på sakens bevisførsel under sin prosedyre onsdag.

- Det er ingen tekniske bevis i denne saken, og da blir det påstand mot påstand. Jeg ber retten om å vurdere detaljene i vitneforklaringene nøye, legger Re til.

Aktor Ingrid Thorsen forklarer hvordan hendelsene påvirker liv og psykisk helse hos fornærmede.

- Fornærmede sliter mye med angst, søvn, depresjon og intimitetsproblemer som følge av hendelsene, sier aktor. Det kommer frem i retten at fornærmede får jevnlig oppfølging av psykiatrisk sykepleier og fastlege.

Forsvarer mener at fornærmedes psykiske tilstand har grobunn i vanskelige forhold i hjemmet. Fornærmede skal ha bli utsatt for vold og krenkelser i hjemmet gjentatte ganger.

- Det er sannsynlig at fornærmede kan ha fått de psykiske lidelsene gjennom barndommen.

Påstand om erstatning og ubetinget fengsel
I forhold til sakens strafferamme og omfang, foreslår bistandsadvokat Hege Klem en erstatning på kr. 175.000 til fornærmede. Onsdag formiddag senket aktor og bistandsadvokat den eventuelle erstatningen med 75.000 kr.

Under onsdagens prosedyrer blir det stilt spørsmål rundt straffeutmålingen. Forsvarer mener at tiltalte burde frifinnes på alle punkter i tiltalen. Aktor legger frem påstand om ubetinget fengselsstraff på ett år og seks måneder.

Tiltalte får avsluttende domsavsigelse tirsdag eller onsdag neste uke.