Sørnett

Mattilbudet i barnehager reduseres

Barna gledet seg veldig til å smake løvetannkjeksene. Foto: Tonje Brennsæter

Barna gledet seg veldig til å smake løvetannkjeksene. Foto: Tonje Brennsæter

I Havlimyra barnehage lager de mat og drikke av ulike spiselige planter de finner i naturen. Det må de nok fortsette med, for i dag behandler formannskapet en sak om å redusere matserveringen i kommunale barnehager fra fem til to dager i uka.

Publisert:

 

 

Formannskapet tar i dag opp saken om ernæring og måltider i barnehagen. Her skal de finne en ordning på matserveringen i barnehagen. 

Dagens kostpenger på om lag 200 kr blir værende, dette slik at det kan settes inn ekstra ressurser de dagene det er matservering.

I Havlimyra barnehage har de valgt å sette en av sine ansatte i 100% stilling som kokk. 

- Under nedstengingen var han også med å passet barna. Kokken vi har er egentlig en del av grunnbemanningen. Dette er bare sånn vi har valgt å gjøre det. Det fungerer fint for oss som er en såpass stor barnehage, men jeg kan se at det er et problem for en del mindre barnehager. Sier Maria Svendsen, nestleder i Havlimyra Barnehage. 

Lettere å holde oversikt og mindre matsvinn 

Svendsen har tidligere jobbet i en annen barnehage hvor de måtte rullere på oppgavene, slik som matlaging og oppvask. Nå som hun jobber i en barnehage hvor det er en person som er på kjøkkenet blir det lettere å ha oversikt.

Det er mye å holde oversikt over sier hun, det er alt fra oversikt på hvor alle matvarene er, planlegging av måltider og passe på minst mulig matsvinn. Det er en stor jobb i seg selv å skulle planlegge et måltid til dagen hver dag for 150 barn. Allergier er det også å ta hensyn til. De har stort fokus på at maten skal være sunn og gjerne en stor variasjon i matretter. Til tross for at de bare har 210 kr pr barn i måneden har de en nøye matplan hver uke. Den består av blant annet pastasalat, havregrøt, burger, brødmåltid og tomatsuppe. 

Gror bær i barnehagen

[img231514_2RM]

I dag har de laget løvetannkjeks i Havlimyra barnehage. Tålmodigheten til barna ble satt på prøve da de måtte vente med å smake til kjeksene var stekt. De har også jordbær og andre bær slik at de blant annet kan lage syltetøy og saft. 

Vil innføre kjøkkenressurs 

Kommunalsjef for barnehager i Kristiansand, Eva Hauger Gjersvold sier det hadde vært klokt med et måltid per dag men at det ikke er økonomisk lønnsomt. Grunnen til forslaget om å redusere fra 1 måltid 5 dager i uka til 1 måltid dagen 2 dager i uka er da for at grunnbemanningen skal ha mer tid med barna. Mye tid går til matlaging og oppvask, om det ansettes en kjøkkenressurs kan grunnbemanningen ha fullt fokus på barna. Kjøkkenressursen kan da planlegge nøyere matplan, innkjøp og generelt blir ting mer organisert. Det fører til bedre måltider for barna og med god planlegging blir det mindre matsvinn.

[img231514_3LM]