Sørnett

Mediene sprer fremmedfrykt

Anette Os skrev i helgen på Fædrelandsvennen, om at over halvparten av oss venter på at det skal smelle. I takt med flere terroraksjoner rundt om i verden, har frykten for terror økt i Norge. Vi så det på 17.mai-feiringen med større bemanning av politiet, vi hører stadig vekk om det i media og vi tenker mer på det enn før.

Publisert:

Artikkelen kan du lese her

IS er et eksempel på en terrororganisasjon som øker fordommer mot muslimer, selv om vi har lært at vi ikke skal dra alle under en kam. I følge tall fra SSB er det rundt 850 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra muslimske land i Norge. Likevel er det bare 148 000 personer som er registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn. De siste ti årene har det vært en gjennomsnittlig tilvekst på 7 500 medlemmer. Disse tallene kan vise at det kun er en liten andel av de som bor i Norge er muslimer. Vi har jo alle hørt folk snakke om at islam snart blir den nye statsreligionen og at de tar over Norge. Disse tallene vil jeg jo si avkrefter det, da det bare er ca 4% av Norges befolkning som er muslimer. Selvsagt finnes det andre grunner til at det ikke er flere registrerte medlemmer, som sekulære muslimer, barn som ikke er meldt inn, nylige innvandrere som ikke har funnet en moské som passer og så videre. Og når vi ser på disse tallene, hvorfor er det så mange som har fordommer mot muslimer? Mye av det vil jeg faktisk si kommer fra mediene. De trykker saker om de mest ekstreme muslimene, saker om terroraksjoner som er begått av muslimer, uten at vi vet hvilken grunn som ligger bak terroren. Mange av oss tenker bare at det er fordi de er muslimer, og stiller ikke noen flere spørsmål til det. IS er også en stor grunn til fordommene mot muslimer, men igjen, de går under å være ekstremister. Det finnes grupper av kristne som også er ekstreme. Likevel blir ikke kristne møtt med den samme frykten som mange muslimer gjør. Hvordan kan det ha seg?

Visjon Norge

Det kristne trossamfunnet i Norge fremstår mye roligere enn det muslimske. De har åpnet opp for at likekjønnede kan gifte seg i kirken, og i januar ble det stemt frem en ny vigselsliturgi. Dette foregikk ikke i ro og mak, da det var flere som meldte seg ut av Den norske kirke etter at liturgien ble vedtatt. Øivind Benestad er et eksempel på dette, daglig leder i stiftelsen ”Morfarbarn” og tidligere medlem av Den norske kirke. I det minuttet Kirkemøtet vedtok liturgien, gikk han opp på talerstolen og meldte seg ut av Den norske kirke. Han er imot at homofile og lesbiske skal kunne gifte seg, og mener at ekteskapet er forbeholdt mann og kone. At så mange meldte seg ut av kirken i protest mot likekjønnet ekteskap ble ikke slått så veldig stort opp i norske medier, det ble skrevet litt om det, men det døde ut ganske fort. Hvorfor ble det ikke skrevet mer om, nå som vi er i 2017 og liksom skal være et så åpent samfunn som aksepterer at alle er ulike? Vi har Visjon Norge, som etter min mening er et kapittel for seg selv. Jeg synes de lurer folk til å donere penger til organisasjonen, og som på en måte driver med noe man kanskje kan kalle religiøs terror eller åndelig maktmisbruk. Gjennom tv-sendinger oppfordrer lederen av Visjon Norge, Jan Hanevold, at man donerer penger for å bli velsignet av Gud  (se saken her)  Dette synes ikke jeg er greit, og det er flere som går ut mot Visjon Norge. Likevel får de holde på som de gjør, og får støtte fra så mange mennesker. Dette viser at kristne virkelig ikke er så gode som de fremstår, men at de opererer på en annen måte. Selvfølgelig skal man ikke sammenligne det å drepe uskyldige mennesker med å donere vekk mye av pengene sine, men dette viser eksempler på at personer med kristen tro også oppfordrer til handlinger som ikke er i tråd med religionen.

LES MER: "Lar ikke frykten for terror ta over"

Utøya

Jeg husker også godt når terroren i Oslo og på Utøya skjedde. Før vi i det hele tatt visste hva som hadde skjedd eller hvem som sto bak, raste folk på Facebook med statuser som ”j*vla utlendinger, ha dere ut av landet våres”, ”Steng grensene for innvandring” og så videre. Håper de skammet seg veldig når det kom frem at det var en etnisk norsk mann som var skyld i angrepet, som viste at nordmenn også kan gjøre skrekkelige ting.

 Klarer ikke å ta over Norge

Det jeg vil frem til er at nordmenn har utviklet en stor fremmedfrykt, og da særlig for muslimer. Hvis vi går tilbake til tallene fra SSB som viser at det er rundt 850 000 muslimer i Norge, er dette bare en del av de 5 233 000 som bor i Norge (tall fra 2016). Ikke skjønner jeg hvordan de skal kunne ”ta over” Norge når ”vi” er 4 383 000 som ikke er registrerte muslimer og tilhører ingen eller andre religiøse trossamfunn. Mediene blåser opp saker og har fokus på at de er muslimer, når slett ikke alle muslimer er så voldelige og ekstreme som mange av selvmordsbombere og de som har deltatt i en terroraksjon er. De fremmer fordommer mot muslimer og gjør til at nordmenn får en større frykt for terror. Dette fører til at nordmenn ikke er like vennlig innstilt ovenfor innvandrere og legger fort skylden over på våre nye landsmenn. Det går i en ond sirkel, vi vil ikke hjelpe innvandrerne å integrere seg, noe som igjen gjør at de fortsetter å leve som de er vant til i sitt hjemland siden de ikke vet bedre. Det gir de liten mulighet til å lærer seg norske regler og normer. Og så er jo også det feil, at de ikke vil eller klarer å integrere seg i norsk kultur, som gjør at de får skylden for mye som de absolutt ikke har skyld i.

 

Men igjen, man skal ikke dra alle under en kam.