Sørnett

Menigheten Samfundet opplever fordommer

I Kristiansand finnes mange menigheter. En av disse er Samfundet. Menigheten har en konservativ tolkning av bibelen og ønsker å ivareta sine tradisjoner og verdisyn.

Publisert:

 

LES OGSÅ: Har egen kristen grunnskole

Sigmund Aamodt er styreformann i Samfundsstyret. Han ønsket ikke å bli avbildet.

Opplever fordommer utenfra
Aamodt forteller at han opplever at mennesker utenfra ofte misoppfatter og forhåndsdømmer menigheten uten å ha kunnskap.
- Jeg tenker at det ikke er noe rart. Jeg tror det er veldig lett å dra feil slutninger om ting man kanskje bare har overfladisk kunnskap om. Jeg tror ikke folk vil ha fordommer om oss, men sånn er vi mennesker ofte når vi snakker om ting vi kanskje ikke vet mye om, sier Aamodt.

Menigheten Samfundet ble stiftet i 1890. De skilte lag med kirken på grunn av en rekke uenigheter med kirken om temaer som dåp og skriftemål. Han forteller at deres syn og tolkning av bibelen er mer konservativ sammenlignet med den norske kirke.

- Om vi tenker på utviklingen som har skjedd siden 1890, og da spesielt de siste 25 årene, så er den veldig stor. Avstanden mellom oss har blitt større og det har skjedd ting i kirken vi ikke ønsker å være med på, sier han.

Kun menn får lederroller i menigheten

- Årsaken til dette er det som står i bibelen. Vår oppfatning og tolkning er at det ikke er kvinners oppgave å forkynne i menigheten.

Aamodt spesifiserer at dette kun gjelder i den øverste ledelse i menigheten og at kvinner har lov til å ha andre roller som kan beskrives som lederroller.

-  Vi har for eksempel mange kvinnelige lærere i skolen.

Aamodt er usikker på om menigheten kommer til å åpne for endringer i fremtiden angående lederroller.

-  Jeg tør ikke å spå, men det er et felt vi stadig snakker om. Det har sammenheng med tiden og verden vi lever i og våre medlemmer er ute i den verden og vi påvirkes alle av våre omgivelser, sier han.

Fædrelandsvennen skrev tidligere i år en artikkel om at Samfundet menighet åpnet for å tillate at kvinner kan velges inn skolestyret.

Oppfordres å holde sosiale relasjoner internt i menigheten

Aamodt får spørsmål om ledelsen oppfordrer medlemmene til å holde sosial omgangskrets innad i menigheten.

- Jeg tror jeg må svare ja på det. Det har utgangspunkt i at om vi ønsker å være en menighet, og har noe vi vil ta vare på verdimessig, så er det viktig at vi står sammen om det. Om vi skal stå sammen må vi også være sammen, forteller han.

Er dere redd for ytre påvirkninger?

- Det er noe vi ikke kan unngå. Våre ungdommer går på offentlige videregående skoler og medlemmene våre har vanlige jobber og lever ikke lukket, sier Aamodt.

Rekruttering av nye medlemmer

Menigheten driver ikke med misjon. Rekrutteringen av nye medlemmer skjer hovedsakelig gjennom giftemål. Samfundet menighet stiller krav om at partner må slutte seg til menigheten før giftemål.

Menigheten har 1370 medlemmer i Kristiansand. Samfundet har også en egen grunnskole.