Sørnett

Menneskeaktivister til Østsia tirsdag

Students At Risk

Students At Risk

Tirsdag 2. februar kl. 16.00 kommer Amir Aman og Nour Alhourani til UIA campus Kristiansand (Østsia) for å fortelle sin historie gjennom prosjektet Students at Risk.

Publisert:

-Det er en viktig sak som alle bør ta en del av og lære om. Menneskerettigheter skal være for alle og ikke bare noen, forteller Aurora Hårtveit som er leder for Høyres Studenter.

Students at Risk (StAR) er en ordning som gir studentaktivister som blir nektet eller hindret fra å studere i hjemlandet, en mulighet til å fullføre utdannelsen sin i Norge.

StAR er initiert av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk Studentorganisasjon(NSO).

Amir Aman og Nour Alhourani kommer til Kristiansand i regi av StAR. Amir er fra Etiopia, og Nour er fra Syria. Begge er profilerte menneskerettighetsaktivister.

En viktig del av ordningen er at studentene skal vende hjem etter fullført utdanning. Med det og et internasjonalt nettverk kan de fortsette kampen for menneskerettigheter og demokrati.

I 2015 ankom de første StAR-studentene Norge, som del av en 2-årig prøveordning. Nå jobber SAIH sammen med Høyres studenter, NSO og AUF for å gjøre dette til en permanent ordning i Norge og spre det til andre europeiske land gjennom å få det integrert i Erasmus+ ordningen i EU.

 

Sørnett har vært i kontakt med Aurora Hårtveit, Leder i Høyres Studenter Agder, som forteller om hva selve arrangementet går ut på.

[img138822_2RS]

-Arrangementet er hovedsakelig rettet mot studentene ved UiA, men alle som ønsker å få informasjon om Students at Risk er veldig velkommen! Håper vi sees.

Flere studentforeninger som Høyres Studenter, SIAH, STA og AUF studentene har jobbet lenge for å få innført prosjektet.

Ordningen Students At Risk gir utenlandske studentaktivister som blir nektet å gjennomføre sin utdanning i hjemlandet, en mulighet til å videreføre sine studier i Norge.

Gjennom dette arrangementet får studenter ved UiA og andre interessen muligheten til å høre aktivistenes historie, og lære mer om viktigheten av menneskerettighetene og demokratibygging, forteller en ivrig Hårtveit.

Menneskerettighetsaktivister til Østsia

Menneskerettighetsaktivistene har over lengre tid involvert seg for å fremme menneskerettigheter og demokratiutvikling i sitt hjemland. Det er viktig at de får formidlet sin historie til studentene ved UiA.

På denne måten får de spredt kunnskap om utfordringene studenter i andre land møter i sin kamp for rettferdighet og utvikling.

Budskapet bak prosjektet

Gjennom Students at risk ønskes det å formidle viktigheten av arbeidet menneskerettighetsaktivistene gjør. Det er i dag tusenvis av studenter i verden som kjemper for demokrati og menneskerettigheter og dermed blir forfulgt, fengslet, utvist eller på andre måter hindret fra å fullføre høyere utdanning.

Det viktigste med prosjektet er å sørge for at de som ikke har muligheten til å fullføre utdannelsen sin i hjemlandet, kan få gjøre det i Norge.

Dette er utrolig viktig, ettersom de etter fullført utdannelse, kan dra tilbake til sitt hjemland og fortsette å kjempe for menneskerettigheter og demokrati.