Sørnett

Mer verdig plassering

Alternativ 2 er den nye plasseringen by- og miljøutvalget vil ha på statuen av kong Haakon VII. Foto hentet fra saksdokumenter by- og miljøutvalget.

Alternativ 2 er den nye plasseringen by- og miljøutvalget vil ha på statuen av kong Haakon VII. Foto hentet fra saksdokumenter by- og miljøutvalget.

Statuen av kong Haakon VII får en ny plassering på torvet i Kristiansand. Dette gjøres for å gi den tidligere kongen en mer verdig plass samtidig som torvet skal kunne brukes mer enn i dag.

Publisert:

- Vi ønsker å ha et torv som kan brukes mer enn det gjør i dag. Vi har jo vedtatt at vi skal ha en isbane, og det vil jo nå bli muliggjort ved å flytte statuen, sier leder i by- og miljøutvalget Stian Storbukås (FRP).

På møte i By- og miljøutvalget ble det i går stemt over om statuen av kong Haakon VII skal flyttes for å skape mer plass for arrangementer på torvet, samtidig som statuen får en verdig plassering under arrangementer på byens torv. By- og miljøutvalget stemte enstemmig for alternativ to, som betyr at statuen vil få en ny plassering på torvet. Saken skal endelig vedtas i bystyremøte 1. juni.

Grunnlaget for By- og miljøutvalgets for å flytte plasseringen på statuen er optimaliseringen av byens torv som byens viktigste arrangements arenaer. Det har tidligere vært vanskelig å få god rigging for konserter, markeder og andre typer arrangementer. Tidligere har det også kommet klager angående kongestatuen har blitt fremstått lite respektfullt, da det ikke er gitt tilstrekkelig avstand mellom scener og statuen.

Teknisk direktør i Kristiansand Kommune Ragnar Evensen deltok på møtet, og oppfordret politikerne til å fatte et vedtak under gårsdagens møte slik at kommunen kan begynne å planlegge kommende arrangementer som blir arrangert når torvet en dag blir ferdig.

Det er planlagt en isbane på torvet vinterhalvåret. Dagens plassering gir både økonomiske, praktiske og sikkerhetsmessige konsekvenser for isbanen som er planlagt å komme vinteren 2017.

Kulturdirektør i Kristiansand, Stein Tore Sorthe, uttalte i et notat til blant andre Parksjef i Kristiansand kommune at kunstutvalget ikke er i mot å flyttes statuen av kong Haakon VII. Men at kommunen er svært bevisst på hvor statuen eventuelt plasseres, og at man tar hensyn til kunstutvalgets sentrale punkter ved en flytting. Dette omhandler blant annet at skulpturen ikke skal komme i konflikt med rådhuset, skulpturen må ha nok «luft og rom» og den må henvende seg mot Vesterhavnen.

Hør intervjuet med leder i by- og miljøutvalget Stian Storbukås (FRP).