Sørnett

Èn bachelor ikke nok for UiA-studenter

Bernd Schnell og Helga Kristin Beintz, er flittige studenter.

Bernd Schnell og Helga Kristin Beintz, er flittige studenter.

Studenter i Agder bruker lengre tid på utdanning nå enn tidligere.

Publisert:

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det kun 52 prosent av studentene som fullfører graden sin innen normert tid, i følge Statistisk Sentralbyrå. Mye av grunnen til dette er at 25 prosent av studentene velger å bytte studieretning, velge påbygging eller avbryte studiet de har startet på. Dette fører til at studentene bruker lengre tid på utdanningen enn tidligere.

Friere holdning

Dekan i lærerutdanning ved UiA, Birte Simonsen, mener at ungdommen i dag har en friere holdning til utdanning enn tidligere.

-Bytting underveis av studiegrad, er blitt mer vanlig, sier hun.

Likevel anbefaler hun at studenter går videre med en mastergrad enn å bytte til en helt ny bachelorgrad, og heller gå opp i systemet enn sidelengs.

 

Økning

Statistisk Sentralbyrå viser at det i 2002 var i overkant av 16.000 studenter som tok en treårig høyere utdannelse, mens det i 2013 var hele 24.500, på landsbasis. Det er en markant økning i antall studenter som velger å ta en høyere utdannelse i dag. Student ved UiA, Bernd Schnell har studert i 8 år, og har vært innom flere forskjellige studieretninger.

 

Statistisk Sentral Byrå viser på landsbasis at det i 2002 var i overkant av 16 000 studenter som tok en 3-årig utdannelse, mens det i 2013 var hele 24 500. det er en markant økning i antallet studenter som tar høyere utdannelse i dag. Student ved Uia, Bernd Schnell, er nå på sitt 8 år som student og har vært innom flere ulike studieretninger.

- Jeg har mesterutdannelse som rørleggermester og har tatt studiekompetanse i Tyskland. Etterhvert flyttet jeg til Norge for å jobbe, jeg lagde mitt eget firma, startet som lærer i videregående skoler, tok PPU, og studerer nå ett år med matematikk for å undervise i dette senere, sier Schnell.

 

Ønsker omskolering

Grunnen til at studenter velger å studere mer etter endt grad, varierer. Bernd ønsket å omskolere seg, og valgte derfor et lengre utdannelses-løp. Sørnett spurte flere studenter ved UiA som hadde tidligere bachelorgrader, som fortalte at de enten ønsket en høyere utdanning, eller var usikre på hva de skulle gjøre med graden ute i arbeidslivet.