Sørnett

Nå skal politiet på pub

Snart kan dette bli et vanlig syn på utestedene i Kristiansand.  FOTO: Arkivfoto

Snart kan dette bli et vanlig syn på utestedene i Kristiansand. FOTO: Arkivfoto

Snart kan man vente seg uniformert politi på skjenkestedene i Kristiansand. Politiet håper på redusere volden og skape et tryggere miljø.

Publisert:

 

- Hvis politiet har tro på dette, så skal vi selvfølgelig være med å støtte opp. Det er ikke uten grunn at de prøver å innføre det.  Vi er veldig positive og ser at virkningene er gode, sier daglig leder på Harveys, Erik Wikstøl.

Mer trygghet

Ideen kommer fra Sverige og STAD-prosjektet som har ført til mindre vold, mer trygghet og flere mennesker i gatene i hovedstaden. Flere større byer i Norge, blant annet Bergen og Oslo. Kristiansand har nå satt ned en prosjektgruppe med kommunen, politiet og utelivsbransjen for å systemet til å fungere.

En av ankepunktene til utelivsbransjen vil være at det kan bli nedgang i omsetningen i starten. Utestedene håper på en økning i omsetning og større trygghet på et langsiktig plan.

- Vi har vært innom problemstillingen. Mange kan oppleve det som merkelig at politiet er uniformert på utesteder, og strengere kontroll. Men vi har full forståelse for at politiet ønsker å komme inn på utestedene og jobbe preventivt istedenfor å stå på utsiden og løse det når skaden allerede har skjedd, sier Wikstøl.

Foreløpig er det ikke klart når prosjektet kan komme i gang. Saken er høyt prioritert og det jobbes med å lage en plattform slik at den beste løsningen blir tatt i bruk. Så langt er det klart at en av målsetningene er at dette skal ha en forebyggende effekt og skape mer trygghet i byen.

- Vi er helt i startfasen, det er mye som skal passe sammen, i og med at det er et samarbeid mellom kommunen, utelivsbransjen og politiet. Vi ønsker å dempe overskjenking, og det er en kjensgjerning at mye skjer i overberuselse, sier Wikstøl.

God bemanning

Et av problemene som kan oppstå er at det vil bli mindre politi i gatene og frigjort til det ordinære arbeidet som politiet gjør til vanlig, dette sier ordenssjefen i Kristiansand politiet at ikke er noe problem.

- Etter ressurssituasjonen er det bra bemanning i Agder. Vi kan alltid ønske oss flere politi, men vi er fornøyd med antallet vi har. Vi dobler bemanningen i helger når det trengs,  og får inn ekstra folk hvis det skjer noe. Det kommer ikke til å bli færre politi i gatene, og meningen er ikke at vi skal gå inne på alle utestedene, men ta turer innom for å vise at vi er der. Alt som skjer i den øvrige tjenesten, avgjør hvor ofte eller hvor mange utesteder vi kan være innom i løpet av en kveld, avslutter Tallaksen.