Sørnett

Nå vrakes fraværsgrensa

AUF-Leder Astrid Hoem

AUF-Leder Astrid Hoem

AUF-leder Astrid Hoem har jobbet mot fraværsgrensen siden den ble innført i 2016. Endelig fjernes den.

Publisert:

Fraværsgrensen ble innført av Solberg-Regjeringen i 2016. Målet med fraværsgrensen var å redusere det høye antall skulk og øke elevenes tilstedeværelse i skolen. Har man over 10% fravær i et fag får man ikke karakter.

Under Arbeiderpartiets landsmøte sikret AUF seg en stor seier som de har kjempet for lenge: Nå erstattes dagens fraværsgrense.
AUFs hovedargument for å avskaffe fraværsgrensa er at den er for ufravikelig, og at den skyver de svakeste ut av skolen.

AUF-Leder Astrid Hoem

AUF-Leder Astrid Hoem


- Dette er et viktig vedtak for oss i AUF som har kjempet for dette lenge, men selvsagt aller viktigst for alle elever som fortjener å bli møtt med tillit og et rettferdig fraværsreglement i skolen, sier AUF leder Astrid Hoem.

Fraværsgrensa og fastlegekrisen går hånd i hånd

Norge har i flere år opplevd krise rundt fastlege ordningen. En av de største utfordringene er at det er for få fastleger til å møte behovet i samfunnet. Ifølge SSB har det vært en økning på 26,5% på legekonsultasjoner i alderen 16-19 år etter at fraværsgrensa ble innført i 2016. Fra 2015, som var siste hele skoleåret uten fraværsgrensa, til 2017, som var første hele skoleåret med fraværsgrensa har det vært en økning på 26,5% legekonsultasjoner av personer mellom 16 og 19 ifølge tall fra SSB.

Lund legesenter
 Foto: Celine Røyrvik

Lund legesenter Foto: Celine Røyrvik

- Det har ført til et enormt trykk på kapasiteten til fastlegekontoret, og vi ser fram til å kunne møte pasientene på en litt annen måte enn vi har gjort de siste årene. Vi ser frem til å prioritere ressurser litt annerledes og få kortere ventetid- og lister sier helsesekretær ved Lund legesenter. Kilden ønsker å være anonym.


Dagens fraværsgrense gjelder fortsatt

Selv om Arbeiderpartiet har vedtatt å fjerne fraværsgrensa gjelder fortsatt dagens regler. De nye reglene er ennå ikke klare, men utarbeides forslag hos Utdanningsdirektoratet.

- Vi i AUF vil ha et rettferdig fraværsreglement som kan hjelpe flere med å faktisk fullføre videregående og trives. Hvordan vi får til det utarbeides i tett samarbeid med lærere og elever, fremfor at det skal bli bestemt på et partimøte, er et poeng i seg selv, forteller Hoem.