Sørnett

Nedbør varslet, sannsynlighet for strømbrudd øker

Værvarsel for dagen kan medføre strømbrudd og vanskelige kjøreforhold, Hva burde man tenke på?

Publisert:

Strømbrudd i Agder har vært et tema siden vinteren begynte. I dag har det vært varslet en større mengde nedbør som kan resultere i strømbrudd flere plasser.
- Strømleverandører står klare til å fikse problemer i strømnettverket, men må oppdage feil før det kan utbedres, slik at strømbrudd kan ta litt tid å fikse. Utenom dette har ikke strømselskap så mye mulighet til å gjøre noe preventivt arbeid, opplyser sentralbordet ved Agder energi.

I en regional risikorapport for Agderfylkene påpekes det at 73 % av hendelser med driftsforstyrrelser skyldtes naturhendelser i 2014. I 2015 var strømpåliteligheten svært høy og kun 0,1 promille av total strømleveranse opplevde uvarslede avbrudd.

Dag Auby Hagen jobber i Vest-Agder fylkesmanns avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet forteller hvilket tiltak som er utarbeidet.
- En overordnet plan ligger til grunn for beredskapstiltak som skal iverksettes for å sikre drift av sykehjem og andre hjemmebaserte tjenester der altså liv og helse står prioritert.

Privatpersoner må  forberede seg på egenhånd. På nettsidene til blant annet Los og Agder energi står det nyttige tips til forberedelse før strømmen går. Her vil man finne en oversikt over hvilke gjenstander som kan komme til nødvendighet ved strømbrudd og hva man burde tenke på å prioritere når strømmen er begrenset.

Kommunale planer ligger til grunn for å sikre beboere i berørte hjem, men i første instans så vil de handle om det å kunne ta ansvar for seg selv. Samt å kommunisere og holde styr på hverandre. Noe av de viktigste for å påse egen sikkerhet under langvarig strømbrudd vil være det lokale hjelpenettverket, altså familie og naboer. Ved å holde oversikt over hverandre og opprettholde mulighet til å varsle de riktige etatene ved fare for liv eller helse vil mye av jobben være gjort, informerer Hagen.

I tider hvor en verdibar ressurs plutselig begrenses og levevilkår kan endres på ubestemt tid, vil samarbeid mellom de berørte være et av de viktigste instanser. Det å være føre var med forberedelser og tiltak på enkeltnivå for å være klar til uforutsigbare værforhold vektlegges tungt av faglige instanser. På strømleverandørs nettsider vil man både kunne melde ifra om avbrutt strømleveranse og få oversikt over hvilke tips strømleverandørene anbefaler i møte med mulige strømbrudd.