Sørnett

Nedgang i straffesaker

I 2021 opplevde Agder politidistrikt nedgang i registrerte straffesaker. Det kommer frem av Agder politidistrikts kriminalstatistikk for 2021. Visepolitimester Arne Sundvoll understreker at tall på anmeldelser og straffesaker kan si noe om trender, men gir et begrenset bilde av den faktiske kriminalitetsutviklingen i Agder. – Det er mange som velger ikke å anmelde, noe som på flere områder gir mørketall. Antall straffesaker og utvikling fra år til år henger også sammen med politiets prioriteringer. Vi vet det er mørketall knyttet til blant annet seksuallovbrudd, miljøkriminalitet, arbeidskriminalitet og bedrageri, sier Sundvoll.

Publisert:

...