Sørnett

Nei til Outlet i Sørlandsparken

Dag Vige (V) tror Outletet vil skape økt co2-utslipp. Foto: Marianne Furuberg

Dag Vige (V) tror Outletet vil skape økt co2-utslipp. Foto: Marianne Furuberg

Formannskapet gikk i mot dispensasjon fra gjeldene regionale planbestemmelser i Sørlandsparken Øst.

Publisert:

- Det er et overordnet mål å sikre at folk ikke bruker bil unødvendig. Det å etablere 40-50 butikker langt fra der folk flest bor, er miljømessig veldig lite egnet, sier Dag Vige (V).

Han påpeker at all vekst av trafikk skal skje ved buss, gange og sykkel. Det tror han ikke kommer til å skje hvis Outletet blir en realitet.

-  Da vil det bli mer kjøring, mer klimagasser, og vi får en kjempeutfordring med å kunne nå de forpliktelsene vi har til å ikke øke co2-utslippet.

Frp og Høyre er de to eneste partiene som er for bygging av nytt Outlet.

[img132553_2RM]

Nye arbeidsplasser

- Det vil skape flere arbeidsplasser. Vi ser for oss at det vil bli mellom 100 og 200 nye arbeidsplasser i vår by og region, sier Tor Sigbjørn Utsogn (Frp).

Han mener at Outletet ikke vil være noen fare for det etablerte næringslivet, hverken i sentrum eller i Sørlandsparken.

- Jeg tror konsekvensene av et Outlet blir at vi får et strerkere næringsliv i regionen. Det vil bli flere tilreisende og turister, og økt handel med påfølgende flere arbeidsplasser, sier Utsogn.

 

 

Fylkespolitikerne avgjør

Det er Fylkespolitikerne i Aust-Agder som skal avgjøre saken.

Hvis de sier nei til en dispensasjon, er saken avgjort. Hvis de sier ja, kan fylkesmannen anke beslutningen til departementet.