Sørnett

Nesten tre ganger så mye mobbing i kristiansandskolen

Fra i fjor har 25 prosent flere syvendeklassinger i hele landet oppgitt at de blir mobbet. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Tina Linnéa Foss-Stray.

Fra i fjor har 25 prosent flere syvendeklassinger i hele landet oppgitt at de blir mobbet. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Tina Linnéa Foss-Stray.

Resultater fra elevundersøkelsen 2023 viser økt mobbing i skolene. På et trinn på en kristiansandskole har tallene nesten tredoblet fra i fjor.

Publisert:

- Det er svært bekymringsfullt med de økende mobbetallene, sier Rune Heggdal, kommunalsjef for skole i Kristiansand kommune.

Årets elevundersøkelse viser nasjonalt en økt andel elever som blir mobbet i skolene. I Kristiansand kommune er det særlig elevene på 7. trinn som opplever mer mobbing nå enn tidligere. Der er det 12,2 prosent som svarer at de blir mobbet. Det er 85 prosent mer enn året før.

Tallene i elevundersøkelsen viser prosentandelen av elever som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere.

På Oddemarka skole oppga 4,2 prosent av elevene på 8. trinn i 2021-2022 at de ble mobbet. For det samme kullet har dette nå økt til 11,4 prosent.

- Førsteinntrykket mitt når jeg så disse tallene er at de er alt for høye, sier Sverre Bjotveit, rektor på Oddemarka skole.

Han er overrasket over de høye tallene, og informerer om at de nå kommer til å starte arbeidet med å finne mer informasjon. Blant annet ønsker han å undersøke hvilke klasser det gjelder, ikke bare hvilke trinn.

[img241497_2LF]

Pandemiens påvirkning?

- Hva tror du er årsaken til denne stigningen?

- Det er litt tidlig å si ennå. Noen trekker frem at det kan ha med pandemien å gjøre. At ungdommene må lære å sosialisere seg og å forholde seg til andre på nytt. Men om det faktisk er årsaken kan jeg ikke si, sier Bjotveit.

To ganger i året arrangeres det elevsamtaler der man går gjennom elevenes trivsel på skolen.

På spørsmål om hva man kan gjøre for å minke mobbingen i skolen svarer Bjotveit følgende:

- Lærerne er med elevene hele tiden, og dersom noen viser tegn til at de ikke har det bra så tar lærerne initiativ og sjekker det ut.

Rektoren forklarer at det er viktig å ikke godta at andre blir mobbet. De som er rundt er nødt til å stå opp for de det går ut over.

- Det er alle oss rundt de som blir mobbet som har den viktigste jobben, sier Bjotveit.

[img241497_3LF]

Svært bekymret

Kommunalsjef for skole i Kristiansand kommune, Rune Heggdal, er svært bekymret for økingen.

- Det var ingenting som skulle tyde på at tallene skulle øke, så det kom overraskende på oss, sier han.

Han forteller om en nullvisjon; et ønske om at ingen skal bli mobbet.

Tidligere har Kristiansand kommune hatt lavere mobbetall enn gjennomsnittet i landet. Nå viser tallene fra elevundersøkelsen motsatt. Kommunalsjefen tror likevel det skal være mulig å få tallene ned igjen.

- Først må vi finne ut av hvem som blir mobbet. I tillegg skal vi jobbe med å skape gode klasse- og læringsmiljø, sier han.

Han trekker frem verktøyet "klassetrivsel". Elevene rapporterer inn om de blir mobbet, og her er det ikke anonymt. Det mener han vil bidra til å finne ut hvem som blir mobbet.

- Hva tror du er årsaken?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Det er kanskje naturlig å tenke at det er sammenfallende med pandemien, men jeg har ingen forskning som bekrefter dette.

Resultatene fra elevundersøkelsen kan leses her.

De økte mobbetallene gjelder for alle skolene i Kristiansand kommune - ikke bare Oddemarka skole. Sørnett har forsøkt å kontakte flere andre skoler i Kristiansand for uttalelse, men dette uten hell.