Sørnett

NODE-leder tvinges til å fortsette som politiker

Anne-Grete Ellingsen. Foto: NODE

Anne-Grete Ellingsen. Foto: NODE

Anne-Grete Ellingsen må fortsette som AP-politiker i Kristiansand.

Publisert:

Anne-Grete Ellingsen har siden september 2013 vært leder for NODE, som er et nettverk for offshorebedrifter i Kristiansand. Like etter at hun fikk stillingen, søkte hun om fritak fra sine verv som Arbeiderparti-politiker i byen. Hun er blant annet 2. vararepresentant til bystyret.

Bystyret i Kristiansand behandlet hennes fritakssøknad i sitt møte 12. februar. Søknaden ble enstemmig avslått.

I saksdokumentene sier kommunens saksbehandler at det finnes mulighet for å få fritak fra politiske verv. Men at en politiker vil trekke seg fordi vedkommende har for mye å gjøre, er ikke en god nok grunn.

I søknaden begrunnet Ellingsen med at i sitt arbeid for Node vil hun også ha oppgaver rettet mot det politiske miljø og ønsket således ikke å delta aktivt i behandling av politiske saker i bystyret.

Sørnett har prøvd å kommet i kontakt med Ellingsen, men hun har ikke besvart våre henvendelser.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand