Sørnett

NODE-leder tvinges til å fortsette som politiker

Anne-Grete Ellingsen. Foto: NODE

Anne-Grete Ellingsen. Foto: NODE

Anne-Grete Ellingsen må fortsette som AP-politiker i Kristiansand.

Publisert:

Anne-Grete Ellingsen har siden september 2013 vært leder for NODE, som er et nettverk for offshorebedrifter i Kristiansand. Like etter at hun fikk stillingen, søkte hun om fritak fra sine verv som Arbeiderparti-politiker i byen. Hun er blant annet 2. vararepresentant til bystyret.

Bystyret i Kristiansand behandlet hennes fritakssøknad i sitt møte 12. februar. Søknaden ble enstemmig avslått.

I saksdokumentene sier kommunens saksbehandler at det finnes mulighet for å få fritak fra politiske verv. Men at en politiker vil trekke seg fordi vedkommende har for mye å gjøre, er ikke en god nok grunn.

I søknaden begrunnet Ellingsen med at i sitt arbeid for Node vil hun også ha oppgaver rettet mot det politiske miljø og ønsket således ikke å delta aktivt i behandling av politiske saker i bystyret.

Sørnett har prøvd å kommet i kontakt med Ellingsen, men hun har ikke besvart våre henvendelser.